บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ฝาก 100 ลุ้นรางวัลสูงสุด 15 ล้านบาท*

วันที่ : 3 พ.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 14,173 คน
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ฝาก 100 ลุ้นรางวัลสูงสุด 15 ล้านบาท*


ได้ออม สร้างความมั่งคั่ง ได้ดอกเบี้ย เสริมความมั่นคง เพื่อเกษตรกรและตัวคุณ กับ สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ฝาก 100 ลุ้น 15 ล้านบาท* เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป 
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4
 • รับฝากหน่วยละ 100 บาท เปิดรับฝากทุกวัน ยกเว้นวันที่ธนาคารออกรางวัล
 • อายุการรับฝาก 3 ปี (ครบกำหนดวันชนวัน)
 • ออกรางวัลในวันที่ 16 ของทุกเดือน ยกเว้นเดือนกรกฎาคม 2562 ออกรางวัลวันที่ 15 กรกฎาคม เดือนมกราคมออกรางวัลวันที่ 17 มกราคมของทุกปี
 • สิทธิ์ในการออกรางวัล รับฝากภายในวันที่ 15 ของเดือน จึงจะมีสิทธิ์ตรวจรางวัลในเดือนนั้น (ยกเว้นเดือนกรกฎาคม 2562 ต้องฝากภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2562) โดยสลากแต่ละหน่วยมีสิทธิ์ตรวจรางวัล 36 ครั้ง
 • เปิดรับฝาก ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ที่ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ และสามารถรับฝากผ่านช่องทางบริการ ธ.ก.ส. A-Mobile โดยหยุดรับฝากในวันที่ออกรางวัล (วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 วันที่ 16 ของเดือน และ วันที่ 17 มกราคมของทุกปี)
เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย
 1. ครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.75 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อปี
 2. ผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกำหนด จะไม่ได้รับดอกเบี้ย
 3. ผู้ที่ฝากไม่ครบ 3 เดือน หักค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลาก 2 บาท ต่อหน่วย
จำนวนรางวัล และเงินรางวัล เงินรางวัลต่องวด มีจำนวนรวม 2,536,080 รางวัล เป็นเงินสูงสุด 162,580,000 บาท ประกอบด้วย

หมายเหตุ :
 • ถ่ายทอดผลการออกรางวัลทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ AM 891 กิโลเฮิรตซ์ และเผยแพร่ผลการออกรางวัลผ่านช่องทางสื่อสารอื่นๆ
 • การฝากสลากผ่านช่องทาง ธ.ก.ส. A-Mobile ลูกค้าที่เคยฝากสลาก ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 1 - 3 สามารถฝากสลากผ่าน ธ.ก.ส. A-Mobile ได้โดยไม่ต้องแสดงความประสงค์จะฝากสลากใหม่ที่สาขา ธ.ก.ส.
 • ลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยฝากสลาก ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง สามารถแสดงความประสงค์ขอฝากสลากครั้งแรกได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา จึงจะสามารถฝากสลากผ่าน ธ.ก.ส. A-Mobile ได้ 
 • เมื่อฝากสลากผ่าน ธ.ก.ส. A-Mobile ผู้ฝากจะได้หมายเลขสลากทันที แต่หากผู้ฝากประสงค์จะพิมพ์หมายเลขสลาก สามารถติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. สาขาที่ท่านประสงค์ฝากสลากครั้งแรก
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-555-0555

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด