บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Ultra Savings รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.60% ต่อปี จาก ธนาคารธนชาต

วันที่ : 3 พ.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 3,990 คน
เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Ultra Savings รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.60% ต่อปี จาก ธนาคารธนชาต


บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Ultra Savings ฝากแบบออมทรัพย์ รับแบบประจำ 
  • ดอกเบี้ยสูงเหมือนเงินฝากประจำ
  • สะดวกถอนเมื่อไหร่ก็ได้
  • คิดดอกเบี้ยทุกวัน รับดอกเบี้ยทุกเดือน
อัตราดอกเบี้ย
 วงเงินฝาก  ดอกเบี้ย (ต่อปี)
น้อยกว่า 2 หมื่นบาท 1.00% 
ตั้งแต่ 2 หมื่นบาท แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท   1.60%
ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป  0.80% 
*เปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
เงื่อนไขและรายละเอียดผลิตภัณฑ์
  1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
  2. ลูกค้า 1 ราย เปิดบัญชีได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน)
  3. สามารถถอนได้ 2 ครั้งต่อเดือน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการถอนเงิน ครั้งถัดไปในเดือนนั้น จะต้องเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 50 บาท ซึ่งจำนวนครั้งในการถอน จะนับผ่านทุกช่องทางที่ทำธุรกรรม โดยธนาคารจะหักจากบัญชีของผู้ฝากทุกวันสุดท้ายของเดือน
  4. ยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำ 500 บาท (กรณีลูกค้าต้องการถอนเงินให้ยอดเงินคงเหลือต่ำกว่าที่ธนาคารฯ กำหนด จะต้องติดต่อสาขาเจ้าของบัญชีเพื่อปิดบัญชี)
  5. ธนาคารฯ คำนวณดอกเบี้ยให้ตามยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน และสามารถเบิกถอนดอกเบี้ยได้ทุกวันที่ 10 ของเดือน
  6. การคำนวณภาษีดอกเบี้ยรับ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
  7. อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคารฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1770

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด