บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

เก็บเงินได้ง่ายๆ พร้อมรับของกำนัลฟินๆ ประกันชีวิตกรุงศรีเริ่มง่าย ได้ฟินฟิน 16/8

วันที่ : 30 เม.ย. 62
เข้าดูทั้งหมด : 896 คน
เก็บเงินได้ง่ายๆ พร้อมรับของกำนัลฟินๆ ประกันชีวิตกรุงศรีเริ่มง่าย ได้ฟินฟิน 16/8


ประกันชีวิตกรุงศรีเริ่มง่าย ได้ฟินฟิน 16/8 เก็บเงินง่ายเพียงเดือนละ 1,000 บาท (ชำระเบี้ย 8 ปี) รับเงินคืนก้อนใหญ่ 100,000 บาท (ครบสัญญาปีที่ 16)
ตัวอย่าง การชำระเบี้ยประกันภัย และผลประโยชน์ของแบบประกันชีวิต

พร้อมรับของกำนัลฟินฟินเมื่อซื้อประกันชีวิตกรุงศรี เริ่มง่าย ได้ฟินฟิน 16/8 (เฉพาะแบบชำระเบี้ยรายปี)

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 22 เม.ย. 62 - 31 พ.ค. 62
เงื่อนไขการรับของกำนัล
*เงื่อนไขรับ Starbucks card
  1. สำหรับผู้ที่กรอกข้อมูลผ่าน www.krungsri.com และซื้อผลิตภัณฑ์กรุงศรี เริ่มง่าย ได้ฟินฟิน 16/8 (เฉพาะชำระเบี้ยรายปี) ของบมจ.อลิอันซ์ อยุธยาประกันชีวิต หรือ บมจ.ไทยประกันชีวิต ผ่านสาขาธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 62 - 31 พ.ค. 62 และกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 30 มิ.ย. 62 (จำกัด 1,000 ท่านแรก)
  2. สงวนสิทธิ์ในการมอบบัตรกำนัลให้เฉพาะลูกค้าที่นำส่งใบรับมอบกรมธรรม์ประกันภัยคืนกลับมาที่บริษัทผู้รับประกันภัย และมิได้ใช้สิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์
  3. บัตรกำนัลจะถูกจัดส่งให้แก่ลูกค้าภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ใบรับมอบกรมธรรม์ส่งกลับมาที่บริษัทผู้รับประกันภัย
**เงื่อนไขรับ TSA Card Lock
  1. สำหรับผู้ที่ซื้อประกันชีวิตกรุงศรี เริ่มง่าย ได้ฟินฟิน 16/8 (เฉพาะชำระเบี้ยรายปี) ของ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต หรือ บมจ.ไทยประกันชีวิต ผ่านสาขาธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 62 - 31 พ.ค. 62 (จำกัด 6,000 ท่านแรก)
  2. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ของกำนัลไม่สามารถโอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  4. ผู้เอาประกันควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองของแผนประกันให้เข้าใจก่อนสมัครขอเอาประกันภัย
  5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันภัยเป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิตและรับชำระค่าเบี้ยประกันภัยเท่านั้น
  6. รับประกันภัยโดย บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต และบมจ.ไทยประกันชีวิต
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 30 มิ.ย. 62
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1572

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด