บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

โครงการเงินรับฝากประจำพิเศษ ผลตอบแทนสูงสุด 1.85% ต่อปี จากธนาคารอิสลาม

วันที่ : 11 เม.ย. 62
เข้าดูทั้งหมด : 1,408 คน
โครงการเงินรับฝากประจำพิเศษ ผลตอบแทนสูงสุด 1.85% ต่อปี จากธนาคารอิสลาม


โครงการเงินรับฝากประจำพิเศษ จาก ธนาคารอิสลาม เป็นเงินรับฝากประจำตามหลักวะกาละฮ์ แบบมีระยะเวลาฝาก มีให้เลือก 4 ช่วง คือ 4 เดือน, 7 เดือน, 11 เดือน และ 15 เดือน และธนาคารจ่ายผลตอบแทนทุกเดือน
ระยะเวลาโครงการ : ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน 2562 (ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศธนาคาร)
อัตราผลตอบแทน : 
 ระยะเวลาฝาก  อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ (ต่อปี) 
 4 เดือน  1.35%
 7 เดือน  1.55%
 11 เดือน  1.75%
 15 เดือน  1.85%
เงื่อนไขบัญชี
  1. เป็นเงินรับฝากประจำตามหลักวะกาละฮ์ แบบมีระยะเวลาการรับฝาก 4 เดือน, 7 เดือน, 11 เดือน และ 15 เดือน
  2. เปิดบัญชี / ฝากเพิ่มขั้นต่ำ 10,000 บาท/ครั้ง รับฝากโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง วงเงินสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย (CIF)
  3. สามารถฝากเพิ่มได้ทุกสาขาของธนาคารฯ
  4. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเป็นบัญชีร่วมได้
  5. สำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า 15 ปี สามารถให้ผู้ปกครองเปิดบัญชีแทนได้
  6. ไม่อนุญาตให้ผู้ฝากถอนเงินจนมียอดคงเหลือ 0 บาท ยกเว้น ต้องถอนเพื่อปิดบัญชีเท่านั้น
  7. หากถอนเงินฝากก่อนครบกำหนด ธนาคารฯ จะเรียกผลตอบแทนคืน 100% ก่อนหักภาษี
  8. จ่ายผลตอบแทนทุกเดือนตามที่ตกลง โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่ผูกคู่โอน
  9. เงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1302

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด