บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ME by TMB ที่ซื้อประกัน ME SURE รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 11,000 บาท

วันที่ : 3 เม.ย. 62
เข้าดูทั้งหมด : 507 คน
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ME by TMB ที่ซื้อประกัน ME SURE รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 11,000 บาท


รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ME by TMB ที่ซื้อประกัน ME SURE (ประกันสะสมทรัพย์ More Savings 10/5) ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 15 พ.ค.62 จะได้รับเงินคืนเข้าบัญชี ME SAVE สูงสุด 10,000 บาทต่อ 1 กรมธรรม์ และกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อ และมีผลบังคับจนถึงวันที่คืนเงินเข้าบัญชี ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสูงสุด 10,000 บาทต่อ 1 กรมธรรม์ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ 
  • เงินคืนจะถูกคืนเข้าบัญชี ME SAVE ของลูกค้าภายใน 45 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดโปรโมชั่น โดยลูกค้าจะต้องมีบัญชี ME SAVE และประกัน ME SURE อยู่จนถึงวันที่ได้รับเงินคืนเข้าบัญชี
  • โดยเงินคืนนี้จะไม่นับเป็นธุรกรรมการฝากเงินตามปกติสำหรับแคมเปญฝากมากกว่าถอน
รับเงินคืนเพิ่ม 1,000 บาท
เพียงมีบัญชี ME SAVE บัญชี ME MOVE และประกัน ME SURE (ประกันสะสมทรัพย์ More Savings 10/5) ครบ 3 ผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 15 พ.ค.62 จะได้รับเงินคืนเข้าบัญชี ME SAVE 1,000 บาท โดยจะต้องชำระเงินค่าเบี้ยประกัน ME SURE ขั้นต่ำ 25,000 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 15 พ.ค.62 และกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อ และมีผลบังคับจนถึงวันที่คืนเงินเข้าบัญชี
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน 1,000 บาทต่อ 1 กรมธรรม์
  • เงินคืนจะถูกคืนเข้าบัญชี ME SAVE ของลูกค้าภายใน 45 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดโปรโมชั่น โดยลูกค้าจะต้องมีบัญชี ME SAVE บัญชี ME MOVE และประกัน ME SURE อยู่จนถึงวันที่ได้รับเงินคืนเข้าบัญชี
  • โดยเงินคืนนี้จะไม่นับเป็นธุรกรรมการฝากเงินตามปกติสำหรับแคมเปญฝากมากกว่าถอน
*สำหรับลูกค้า ME by TMB ที่เข้าเงื่อนไขโปรโมชั่นนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.62 มีสิทธิ์ได้รับโปรโมชั่นนี้เช่นกัน
ตารางเงินคืนสำหรับโปรโมชั่น ME SURE


ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2562
หมายเหตุ : ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ME by TMB และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง การพิจารณารับประกันเป้นไปตามเงื่อนไขของ บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโปรโมชั่นต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-502-0000 

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด