บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

ลูกค้าใหม่! เพียงดาวน์โหลด ME by TMB App และเปิดบัญชี รับฟรี!! ตั๋วหนัง 2 ใบ พร้อมรับเพิ่ม Combo Set

วันที่ : 1 เม.ย. 62
เข้าดูทั้งหมด : 1,044 คน
ลูกค้าใหม่! เพียงดาวน์โหลด ME by TMB App และเปิดบัญชี รับฟรี!! ตั๋วหนัง 2 ใบ พร้อมรับเพิ่ม Combo Set


พิเศษ! สำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยเป็นลูกค้า ME หรือ TMB ผู้ใช้บริการระบบ Android (มีฟังก์ชัน NFC) เท่านั้น เพียงดาวน์โหลด ME by TMB App และเปิด บัญชี ME SAVE ง่ายๆ ไม่ต้องไปที่สาขา รับฟรี!! ตั๋วหนัง 2 ใบ มูลค่า 440 บาท พร้อมรับเพิ่ม Combo Set มูลค่า 215 บาท เมื่อเปิดบัญชี ME MOVE ภายในวันเดียวกัน
ระยะเวลาโปรโมชั่น : ตั้งแต่วันนี้ - 30 เม.ย. 62  
รายละเอียดแคมเปญ
  1. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่เคยเป็นลูกค้า ME, TMB และต้องเปิดบัญชี ME SAVE ด้วย ME by TMB App ภายในวันที่ 1 - 30 เม.ย. 62
  2. สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชี ME MOVE ภายในวันเดียวกันจะได้รับเพิ่ม Combo Set
  3. ธนาคารจะจัดส่ง SMS E-Coupon สำหรับแลกรับตั๋วหนังจำนวน 2 ใบ มูลค่า 440 บาท และ E-Coupon สำหรับแลกรับ Combo Set มูลค่า 215 บาท ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้กับ ME เท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องมีบัญชี ME SAVE และ ME MOVE อยู่กับธนาคารจนถึงวันที่ทำการจัดส่ง SMS E-Coupon (ภายใน 30 วัน หลังจากที่ลูกค้าเปิดบัญชีเสร็จสมบูรณ์)
  4. ธนาคารสงวนสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อตั๋วหนัง 2 ใบ มูลค่า 440 บาท และ Combo Set  1 เซต มูลค่า 215 บาท ตลอดรายการ
  5. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รายละเอียดต่างๆ เงื่อนไขโครงการ และของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  6. การโต้แย้งต้องดำเนินการแจ้งให้ธนาคารทราบภายใน 60 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
**ประมาณการอัตราดอกเบี้ยต่อปีสำหรับบัญชี ME SAVE เมื่อรวมมูลค่าของสมนาคุณ ตัวอย่างเช่น กรณีลูกค้าฝากเงิน 50,000 บาท และคงเงินเป็นระยะเวลา 1 ปี คิดเป็น 2.31% ต่อปี, กรณีลูกค้าฝากเงิน 100,000 บาท และคงเงินเป็นระยะเวลา 1 ปี คิดเป็น 1.87% ต่อปี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-502-0000

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด