บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

ฝาก-ถอนบัญชีไทยพาณิชย์ได้ง่ายๆ ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-Eleven ที่ร่วมรายการใกล้บ้าน

วันที่ : 1 เม.ย. 62
เข้าดูทั้งหมด : 521 คน
ฝาก-ถอนบัญชีไทยพาณิชย์ได้ง่ายๆ ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-Eleven ที่ร่วมรายการใกล้บ้าน


"ธนาคารไทยพาณิชย์" ผนึกกำลัง "ซีพี ออลล์" ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญ มุ่งสู่การเป็น Digital Financial Partnership นำเสนอบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ให้กับลูกค้า เปิดตัว "SCB Service" (เอสซีบีเซอร์วิส) บริการด้านแบงก์กิ้งเอเย่นต์ของธนาคารไทยพาณิชย์ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่เซเว่นอีเลฟเว่นกว่า 11,000 สาขาทั่วประเทศ ให้บริการฝาก-ถอน เงินสดบัญชีเงินฝากไทยพาณิชย์ผ่านระบบดิจิทัลด้วย QR Code ในแอปพลิเคชัน SCB EASY ช่วยให้ลูกค้าที่มีความต้องการทำธุรกรรมเงินสดหลังเวลาทำการปกติ สามารถเข้าถึง "บริการธนาคาร" ได้อย่างสะดวกขึ้น ตลอด 24 ชั่วโมง 
ประเภทบัญชีที่ให้บริการ : เฉพาะบัญชีออมทรัพย์ และบัญชีกระแสรายวันของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่กำหนดดังนี้
 • บัญชีเงินฝากเดินสะพัด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ร่มโพธิ์
 • SAVING E PASSBOOK
 • เงินฝากจากใจ (Passbook Jak Jai Account)
 • เงินฝากจากใจ แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E PASSBOOK Jak Jai Account)
 •  เงินฝาก SCB ZERO (Passbook SCB Zero Account)
 • เงินฝาก SCB Zero - ไม่มีสมุด (E-PASSBOOK SCB Zero Account)
 • บัญชีเงินฝากอีซี่ เซฟวิ่ง (Passbook) / Ez Savings (ให้บริการเฉพาะรายการฝาก)
 • บัญชีเงินฝากอีซี่ เซฟวิ่ง (E-Passbook) / E Passbook Ez Savings (ให้บริการเฉพาะรายการฝาก)
 • BASIC ACCOUNT
 • E PASSBOOK Basic Account
 • NDID/Passport Account
วงเงินสูงสุดที่สามารถทำรายการได้ :
บริการฝากเงินสด บริการถอนเงินสด 
 ตั้งแต่ 1 -30,000 บาท/รายการ ตั้งแต่ 100 - 5,000 บาท/รายการ 
 สูงสุด 100,000บาท/วัน/บัญชี สูงสุด 20,000 บาท/วัน/ราย
อัตราค่าธรรมเนียมบริการฝากถอนเงินสดรายการละ 15 บาท/รายการ
(*ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยเป็นไปตามประกาศค่าธรรมเนียมธนาคาร)
โปรโมชั่นพิเศษ

เงื่อนไขรับส่วนลดท้ายใบเสร็จ 10 บาท
 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการฝากและถอนเงินสดผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562 มีสิทธิ์ได้รับคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จมูลค่า 10 บาท เพื่อใช้เป็นส่วนลดสำหรับการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการในร้าน 7-Eleven ณ สาขาที่ร่วมรายการ
 2. สิทธิ์คูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จมูลค่า 10 บาท ที่ลูกค้าได้รับ สามารถใช้เป็นส่วนลดเพื่อแลกซื้อสินค้าที่ร่วมรายการในร้าน 7-Eleven ได้ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
 3. จำกัด 10,000 สิทธิ์ต่อเดือน และจำกัดรวม 30,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขสำหรับลูกค้าที่สมัครใช้แอปฯ SCB EASY สำเร็จเป็นครั้งแรกและทำธุรกรรมที่ 7-Eleven
 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครใช้แอปฯ SCB EASY สำเร็จเป็นครั้งแรก รับคูปองเงินสด 7-Eleven มูลค่า 10 บาท ผ่านทางเมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus ใน แอปฯ SCB EASY ภายใน 24 ชม. หลังจากสมัครใช้บริการสำเร็จ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562 โดยจะต้องเป็นลูกค้าที่สมัครแอปฯ SCB Easy สำเร็จเป็นครั้งแรก โดยจะต้องไม่เป็นการยกเลิกการใช้บริการแอปฯ SCB Easy ที่ใช้อยู่ก่อนแล้วเพื่อสมัครใหม่
 2. รับเพิ่มคูปองเงินสด 7-Eleven มูลค่า 10 บาท เมื่อโอนเงินหรือกดเงินไม่ใช้บัตร หรือ ชำระเงินด้วย QR หรือฝากเงิน-ถอนเงิน ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ 7-Eleven ผ่านแอปฯ SCB EASY ภายในเดือนที่สมัคร โดยจะได้รับคูปองเงินสด 7-Eleven ผ่านทางเมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus ภายใน 24 ชม. หลังจากทำธุรกรรมสำเร็จ
 3. รับเพิ่มคูปองเงินสด 7-Eleven มูลค่า 10 บาท เมื่อโอนเงิน หรือกดเงินไม่ใช้บัตร หรือ ชำระเงินด้วย QR หรือฝากเงิน-ถอนเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ 7-Eleven ผ่านแอปฯ SCB EASY ภายในเดือนที่สมัครหรือเดือนถัดไป ซึ่งอยู่ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
 4. จำกัดจำนวนคูปองจากการทำธุรกรรมที่กำหนดตามข้อ 2 และ 3 สูงสุด 40 บาท ต่อท่านตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
 5. สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน รับคูปองเงินสดสูงสุดรวม 50 บาท และจำกัดลูกค้าที่กดรับสิทธิ์ 60,000 สิทธิ์แรก ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
 6. ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์คูปองเงินสด 7-Eleven จะต้องกดรับสิทธิ์ผ่านเมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus ภายในเดือนที่ได้รับคูปอง และคูปองที่กดรับสิทธิ์แล้วสามารถนำไปใช้ได้ภายในเดือนที่ได้รับคูปองเท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องแสดงคูปองที่กดรับสิทธิ์ผ่านเมนู Easy Bonus ให้เจ้าหน้าที่ที่ 7-Eleven ภายในเวลา 60 นาที นับจากเวลาที่กดรับสิทธิ์ เพื่อรับส่วนลดมูลค่า 10 บาท
 7. คูปองที่หมดอายุและไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนสิทธิ์ได้
 8. หากลูกค้าไม่ได้กดรับสิทธิ์ในเมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus ภายในเดือนที่ได้รับสิทธิ์ หรือกดรับสิทธิ์แล้วแต่ไม่ได้แสดงรหัสคูปองส่วนลดภายเดือนที่กดรับสิทธิ์ และ/หรือภายในเวลาที่กำหนดถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนสิทธิ์ได้
 9. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคูปองที่มาจากการบันทึกภาพจากหน้าจอโทรศัพท์ หรือ คอมพิวเตอร์ หรือภาพถ่ายทุกกรณี
 10. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากลูกค้าในกรณีดังต่อไปนี้
  10.1 การไม่ได้รับคูปองเงินสดเนื่องจากความผิดพลาดอันเกิดจากโทรศัพท์มือถือของลูกค้า
  10.2 การไม่สามารถใช้คูปองเงินสดได้เนื่องจากการสูญหายของข้อมูลสิทธิ์ ในเมนูสิทธิพิเศษ Easy bonus
  10.3 การใช้คูปองเงินสดที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
*เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-777-7777

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด