บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

ฉลองครบรอบ 74 ปี กรุงศรีฯ รับดอกเบี้ยพิเศษสูงทั่วเมือง พร้อมรับของกำนัลสุดน่ารัก และรับเพิ่ม Gift Card จากเทสโก้ โลตัส

วันที่ : 11 มี.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 2,072 คน
ฉลองครบรอบ 74 ปี กรุงศรีฯ รับดอกเบี้ยพิเศษสูงทั่วเมือง พร้อมรับของกำนัลสุดน่ารัก และรับเพิ่ม Gift Card


ฉลองครบรอบ 74 ปี กรุงศรีฯ รับดอกเบี้ยพิเศษทั่วเมือง เปิด บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 14 เดือน กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา อัตราดอกเบี้ยสูง 1.50% ต่อปี วงเงินฝากขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท พร้อมรับดอกเบี้ยทุกเดือน 
พิเศษ! เปิดบัญชีตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป รับฟรี แมวกวักสีเหลืองสัญลักษณ์แห่งความรัก มูลค่า 250 บาท 

เงื่อนไขการรับของกำนัล
  1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 14 เดือน ตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป ระหว่างวันที่ 11 มี.ค. 62 - 17 พ.ค. 62
  2. สงวนสิทธิ์ของกำนัล 1 ชิ้น / 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาโครงการ
  3. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
รับเพิ่ม!! Gift Card เทสโก้ โลตัส มูลค่า 100 บาท สำหรับลูกค้า Krungsri Payroll ผู้ใช้บัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่เปิดบัญชี ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป

เงื่อนไขการรับ Gift Card เทสโก้ โลตัส
  1. รายการส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าที่ใช้บัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ต้องเป็นบัญชีที่รับเงินเดือนกับบริษัทที่สมัครใช้บริการ Krungsri Payroll กับธนาคารเท่านั้น) ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  2. ธนาคารจะจัดส่ง Gift Card เทสโก้ โลตัส มูลค่า 100 บาท ให้ทางไปรษณีย์ภายใน 45 วันทำการ หลังจากจบรายการส่งเสริมการขาย
  3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบ Gift Card เทสโก้ โลตัส มูลค่า 100 บาท ต่อ 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาโครงการ
  4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 11 มี.ค. - 17 พ.ค. 62
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1572

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด