บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

เปิดบัญชี TMB No Fixed ตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป รับฟรี! Happy Pig คอลเล็กชั่น ลายไทย

วันที่ : 1 มี.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 2,674 คน
เปิดบัญชี TMB No Fixed ตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป รับฟรี! Happy Pig คอลเล็กชั่น ลายไทย


โปรโมชั่นใหม่จากทีเอ็มบี...ลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชี TMB No Fixed ตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป รับฟรี! Happy Pig คอลเล็กชั่น ลายไทย จำนวน 1 ตัว มูลค่า 250 บาท
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 พ.ค. 62 หรือจนกว่าของจะหมด
บัญชี ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ : อยากได้ดอกเบี้ยสูง ง่ายๆ กับทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ บัญชีฝากไม่ประจำ ถอนได้ ดอกสูง เป็นบัญชีเพื่อการออมรูปแบบใหม่ ที่ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการดอกเบี้ยสูงเหมือนฝากประจำ และสามารถถอนได้เหมือนออมทรัพย์
อัตราดอกเบี้ย
 • อัตราดอกเบี้ยปกติ
  - ยอดเงิน 20 ล้านบาทแรก รับดอกเบี้ย 1.30% ต่อปี
  - ยอดเงินส่วนที่เกิน 20 ล้านบาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 0.125% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยโบนัส >> เมื่อมียอดเงินเฉลี่ยในเดือนปัจจุบันตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป หรือใช้ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี ทำธุรกรรม 5 ครั้งขึ้นไป ในเดือนปัจจุบัน รับอัตราดอกเบี้ยโบนัสในเดือนถัดไป
  - ยอดเงิน 20 ล้านบาทแรก (อัตราดอกเบี้ยปกติ + โบนัส 0.30%) = 1.60% ต่อปี
  - ยอดเงินส่วนที่เกิน 20 ล้านบาทขึ้นไป (อัตราดอกเบี้ยปกติ + โบนัส 0.30%) = 0.425 % ต่อปี
รายละเอียดโปรโมชั่น
 1. สำหรับลูกค้าเปิดบัญชีใหม่ ตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 62 รับฟรี Happy Pig คอลเล็กชั่น ลายไทย จำนวน 1 ตัว มูลค่า 250 บาท ของมีจำนวนจำกัดหรือจนกว่าของจะหมด
 2. กรณีเปิดบัญชีที่สาขาทีเอ็มบี สงวนสิทธิ์ 1 ตัว ต่อลูกค้า 1 ราย ซึ่งสามารถรับของสมนาคุณได้ที่สาขา ณ วันที่เปิดบัญชี และของสมนาคุณไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 3. กรณีเปิดบัญชี ผ่านTMB TOUCH Mobile App สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่ 25,000 บาท และค้างเงินไว้ในบัญชีเกิน 1 วัน ธนาคารจะจัดส่ง Happy Pig คอลเล็กชั่น ลายไทย ไปยังที่อยู่ที่ท่านเคยให้ไว้กับธนาคาร ภายใน 90 วัน หลังจากจบระยะเวลาโปรโมชั่น วันที่ 31 พ.ค. 62 กรณีของสมนาคุณตีคืนและลูกค้าไม่ติดต่อขอรับของกับธนาคาร ภายใน 180 วัน นับจาก 31 พ.ค. 62 ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการขอรับของสมนาคุณ
 4. ประมาณการอัตราดอกเบี้ยปกติต่อปี (effective rate) 1.30% เมื่อรวมกับมูลค่าของสมนาคุณ กรณีฝากเงิน 25,000 บาท เป็นเวลา 1 ปี ดอกเบี้ยที่ได้คิดเป็น 2.30% ต่อปี และกรณีฝากเงิน 250,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี ดอกเบี้ยที่ได้คิดเป็น 1.40% ต่อปี ทั้งนี้หากไม่รวมมูลค่าของสมนาคุณจะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ 28 ก.พ. 61
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1558

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด