บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

เงินฝากประจำตามใจ เลือกวันออมที่ใช่ ระยะเวลาที่ชอบ จากธนาคารกรุงไทย พร้อมโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษ

วันที่ : 12 ก.พ. 62
เข้าดูทั้งหมด : 1,961 คน
เงินฝากประจำตามใจ เลือกวันออมที่ใช่ ระยะเวลาที่ชอบ จากธนาคารกรุงไทย พร้อมโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษ

บัญชีเงินฝากประจำตามใจ เลือกวันออมที่ใช่ ระยะเวลาที่ชอบ จากธนาคารกรุงไทย พร้อมโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร เมื่อฝากเงินฝากประจำตามใจในช่วงระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด 
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
  • เลือกวันครบกำหนดฝากหรือระยะเวลาฝากได้ตามใจ ตั้งแต่ 7-365 วัน
  • เมื่อครบกำหนดฝาก สามารถฝากต่อเนื่องได้อัตโนมัติตามระยะเวลาฝากที่เลือกไว้ รับดอกเบี้ยตามที่ประกาศ ณ วันที่ครบกำหนดฝาก
  • รับดอกเบี้ย เมื่อครบกำหนดฝาก ตามอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  • ระยะเวลาฝาก 121 - 180 วัน อัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปี
  • ระยะเวลาฝาก 301 - 365 วัน อัตราดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี
ระยะเวลาโปรโมชั่น : ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 2562 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากธนาคาร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-111-1111

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด