บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

ช้อปประกันชีวิตที่ ทีเอ็มบี พร้อมรับโปรโมชั่นสุดพิเศษ วันนี้ - 31 มี.ค. 62

วันที่ : 5 ก.พ. 62
เข้าดูทั้งหมด : 639 คน
ช้อปประกันชีวิตที่ ทีเอ็มบี พร้อมรับโปรโมชั่นสุดพิเศษ วันนี้ - 31 มี.ค. 62

ช้อปประกันที่ ทีเอ็มบี พร้อมให้คุณวางแผนการเงินกับผู้เชี่ยวชาญได้ ไม่ว่าจะออม คุ้มครอง ลงทุน วางแผนเกษียณ หรือลดหย่อนภาษี
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 มี.ค. 62
โปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ไลฟ์ เซฟเว่อร์ 15/9
ค่าเบี้ยประกันภัย (รายปี) ของสมนาคุณ
24,000 - 49,999 บาท กระเป๋า Valentino Rudy มูลค่า 350 บาท
50,000 - 99,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 500 บาท
100,000 - 479,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 1,200 บาท
480,000 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 10,000 บาท
ค่าเบี้ยประกันภัย (รายปี) ของสมนาคุณ
รายปี 12,000 บาทขึ้นไป กระเป๋า Polo Bag มูลค่า 1,290 บาท 
ค่าเบี้ยประกันภัย (รายปี) ของสมนาคุณ
50,000 - 99,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 1,000 บาท
100,000 - 499,999 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 3,000 บาท
ทุกๆ 500,000 บาท เงินคืนเข้าบัญชี มูลค่า 20,000 บาท
ค่าเบี้ยประกันภัย (รายปี) ของสมนาคุณ
50,000 - 99,999 บาท บัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส มูลค่า 1,000 บาท
100,000 - 499,999 บาท บัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส มูลค่า 3,000 บาท
ทุกๆ 500,000 บาท บัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส มูลค่า 20,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม :
  • สำหรับลูกค้าที่สมัครและชำระค่าเบี้ยประกันภัยที่ร่วมโปรโมชั่น ได้แก่ ประกันชีวิต ไลฟ์ เซฟเว่อร์ 15/9, ทีเอ็มบี ไลฟ์ แคร์, ประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มค่า 15/8 และประกันชีวิต แบบตลอดชีพพิเศษ 99/5 (ชนิดมีเงินปันผล) ตามค่าเบี้ยฯ ที่กำหนด ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2562 โดยกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 และมีผลบังคับจนถึงวันที่รับของสมนาคุณ ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การรับของสมนาคุณ 1 ชิ้น ต่อ 1 กรมธรรม์ โดยไม่สามารถรวมค่าเบี้ยประกันภัยได้
  • ธนาคารจะจัดส่งของสมนาคุณตามที่อยู่ที่จัดส่งกรมธรรม์ ภายใน 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ กรณีของสมนาคุณตีคืนและลูกค้าไม่ติดต่อขอรับกับธนาคารภายใน 180 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการขอรับของสมนาคุณ
  • สำหรับเงินคืนเข้าบัญชี (Cash Back) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินเข้าบัญชี TMB No fixed หรือบัญชีอื่นของ TMB ของผู้เอาประกันภัยที่มีสถานะปกติ ภายใน 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ หากลูกค้าไม่มีบัญชี TMB ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการรับเงินคืน ทั้งนี้ รายละเอียดเงื่อนไขการใช้บริการบัญชี TMB เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • มูลค่าของสมนาคุณรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ 
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือใกล้เคียง ระยะเวลาในการจัดส่ง และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สุด 
  • ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น 
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1558

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด