บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TISCO My Savings บัญชีที่ให้คุณได้มากกว่าออมทรัพย์ทั่วไป พร้อมรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.00% ต่อปี

วันที่ : 1 ก.พ. 62
เข้าดูทั้งหมด : 3,544 คน
บัญชี TISCO My Savings บัญชีที่ให้คุณได้มากกว่าออมทรัพย์ทั่วไป พร้อมรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.00% ต่อปี 

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TISCO My Savings บัญชีที่ให้คุณได้มากกว่าออมทรัพย์ทั่วไป เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา เปิดได้เพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น ด้วยวงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท และจ่ายดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเป็นรายเดือน (ทุกวันที่ 25 ของเดือน) 
รายละเอียดดอกเบี้ย

เงื่อนไขการเปิดบัญชี
  1. บัญชีสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น โดยสามารถเปิดบัญชีร่วมได้
  2. 1 คน สามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์ TISCO My Savings ได้ 1 บัญชี
  3. ลูกค้าจะต้องสมัครใช้บริการบัตรเดบิต โดยใช้ TISCO My Savings เป็นบัญชีหลัก และมีค่าธรรมเนียมออกบัตร 100 บาท ค่าธรรมเนียมรายปี 250 บาท 
  4. กรณีปิดบัญชีภายใน 7 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี 100 บาท
  5. กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเป็นระยะเวลา 24 เดือนติดต่อกัน ธนาคารจะถือว่าเป็นบัญชีไม่เคลื่อนไหว และธนาคารจะระงับการทำรายการทุกประเภท จนกว่าเจ้าของบัญชีจะมาติดต่อทำรายการกับธนาคารด้วยตนเอง และในกรณีที่บัญชีไม่เคลื่อนไหวดังกล่าวมียอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 2,000 บาท ธนาคารจะเรียกเก็บค่ารักษาบัญชีเงินฝากเดือนละ 50 บาท 
  6. หากยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยในบัญชีต่อเดือนเท่ากับ 0 บาท และไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันนาน 12 เดือน ธนาคารจะปิดบัญชีทันที
  7. ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน ของอัตราดอกเบี้ยตามวงเงินที่ประกาศในขณะนั้น โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน
  8. ดอกเบี้ยที่ได้รับจากธนาคารจะต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามประกาศกรมสรรพากร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-633-6000

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด