บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

เปิดบัญชีเงินฝากประจำ*กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา วันนี้ รับฟรี! กระปุกออมสินแมวนำโชค

วันที่ : 22 ม.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 8,196 คน
เปิดบัญชีเงินฝากประจำ*กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา วันนี้ รับฟรี! กระปุกออมสินแมวนำโชค 

เปิด บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน หรือ บัญชีเงินฝากประจำ Step up 9 เดือน กับธนาคารกรุงศรีอยุธยาวันนี้ รับฟรี! กระปุกออมสินแมวนำโชค สัญลักษณ์แห่งโชคลาภ (มูลค่า 250 บาท)
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 22 ม.ค. - 28 ก.พ. 62
เงื่อนไข
  1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน หรือ บัญชีเงินฝากประจำ Step up 9 เดือน ฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท ระหว่าง วันที่ 22 ม.ค. 62 - 28 ก.พ. 62
  2. สงวนสิทธิ์ของกำนัล 1 ชิ้น/1 บัญชี/1 ท่าน
  3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน และเงินฝากประจำ Step up 9 เดือน เป็นไปตามประกาศธนาคาร
  4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. ข้อกำหนด และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1572

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด