บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

ออมเงินกับบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี และสินมัธยะทรัพย์ทวี-บัวหลวงคิดส์ รับฟรี! ชุดกล่องใส่ดินสอ Blink Blink พร้อมดินสอสี 1 ชุด

วันที่ : 8 ม.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด : 5,861 คน
ออมเงินกับบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี และสินมัธยะทรัพย์ทวี-บัวหลวงคิดส์ รับฟรี! ชุดกล่องใส่ดินสอ 1 ชุด


โปรโมชั่นพิเศษจาก ธนาคารกรุงเทพ ใครๆ ก็ออมได้ กับบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี และสินมัธยะทรัพย์ทวี-บัวหลวงคิดส์ รับฟรี! ชุดกล่องใส่ดินสอ Blink Blink พร้อมดินสอสี 1 ชุด มูลค่า 80 บาท* 
ระยะเวลาโปรโมชั่น : ตั้งแต่ 12 ม.ค. 62 - 28 ก.พ. 62 (หรือจนกว่าของจะหมด)
ข้อกำหนด และเงื่อนไข
  1. เปิดบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป หรือ
  2. เปิดบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี-บัวหลวงคิดส์ ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป 
  3. *เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ย 0.66% ต่อปี เมื่อฝากเงินเดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 12 เดือน
    เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ย 1.33% ต่อปี เมื่อฝากเงินเดือนละ 500 บาท เป็นเวลา 12 เดือน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ หรือโทร.1333

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด