บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

"เงินฝาก Kids D" ฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ในวันเด็กแห่งชาติ รับฟรี กระปุกออมทรัพย์ "SMAEs Baby Truck" จาก ธ.ก.ส.

วันที่ : 10 ธ.ค. 61
เข้าดูทั้งหมด : 20,117 คน
"เงินฝาก Kids D" ฝากเงินในวันเด็กแห่งชาติ รับฟรี กระปุกออมทรัพย์ "SMAEs Baby Truck" จาก ธ.ก.ส.

การออมเงินกับ ธ.ก.ส. นอกจากเป็นการสร้างเสริมนิสัยการออมแล้ว เงินทุกบาทที่ฝากไว้กับ ธ.ก.ส. จะส่งต่อไปสู่เกษตรกร เพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพ สร้างความกินดี อยู่ดี และความมั่งคั่ง ยั่งยืนของภาคเกษตรไทยต่อไป
"เงินฝาก Kids D" ลูกค้า ธ.ก.ส. ที่เปิดบัญชีใหม่ หรือฝากเงินเพิ่มใน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค และ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ A-Savings ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ในวันเด็กแห่งชาติ (12 มกราคม 2562) รับฟรี!! กระปุกออมทรัพย์ "SMAEs Baby Truck" จาก ธ.ก.ส.
เงื่อนไขการรับกระปุกออมทรัพย์ "SMAEs Baby Truck"
  1. เปิดบัญชีใหม่ หรือฝากเงินเพิ่มตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป รับกระปุกออมทรัพย์ "SMAEs Baby Truck" จำนวน 1 กระปุก (1 บัญชีรับได้ 1 กระปุก)
  2. กระปุกออมทรัพย์ "SMAEs Baby Truck" มีจำนวนจำกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-555-0555

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด