บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

ฝากทุก 1 ล้านบาท รับโบนัสเพิ่ม 3,000 บาท กับแคมเปญเงินฝาก โบนัส จัดให้ จาก ธ.ก.ส.

วันที่ : 29 พ.ย. 61
เข้าดูทั้งหมด : 7,497 คน
ฝากทุก 1 ล้านบาท รับโบนัสเพิ่ม 3,000 บาท กับแคมเปญเงินฝาก โบนัส จัดให้ จาก ธ.ก.ส.

เพื่อเป็นการขอบคุณ และร่วมกันส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าที่เชื่อมั่น และไว้ใจใช้บริการทางการเงินกับธนาคารมาโดยตลอด ธนาคารจึงขอส่งความปรารถนาดี และคำอวยพรผ่านแคมเปญเงินฝาก "โบนัส จัดให้" 
โดยลูกค้าทั่วไป เพียงเปิดบัญชี หรือฝากเงินเพิ่ม ในบัญชีออมทรัพย์แบบใช้สมุด ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป และสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อบัญชี (และต้องคงเงินฝากตั้งแต่วันที่ฝาก จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562)
ระยะเวลาที่เปิดรับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2561 หรือปริมาณเงินฝากครบตามเป้าหมายของแคมเปญ
ผลตอบแทนที่ได้รับ 
  1. ได้รับดอกเบี้ยตามอัตราเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร
  2. ทุก 1 ล้านบาท จะได้รับโบนัสพิเศษ 3,000 บาท (โอนเข้าบัญชีภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2562) 
    *รวมผลตอบแทนเฉลี่ยทั้งสิ้น ร้อยละ 1.23 ต่อปี (ไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก)
หมายเหตุ : กรณีถอนเงินฝากหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การโอนโบนัสพิเศษที่พึงได้รับทั้งจำนวน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-555-0555

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด