บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

"mark Symbolic of CHANGE" จุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

วันที่ : 22 พ.ย. 61
เข้าดูทั้งหมด : 9,863 คน
กลุ่มการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ และ CTBC เปิดตัว "mark Symbolic of CHANGE"


การรวมพลังเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างกลุ่มการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ และ CTBC Holding โดย CTBC Bank ธนาคารเอกชนที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของไต้หวัน ซึ่งมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นเดือน ก.ย. 61 ของกลุ่มรวมกว่า 6 ล้านล้านบาท และธนาคารอยู่ที่กว่า 4.2 ล้านล้านบาท โดย CTBC Bank เป็นธนาคารที่มีความเชี่ยวชาญเรื่อง Wealth Management,  Digital Banking และ Trade Finance จึงเป็นการนำจุดแข็งและความเชี่ยวชาญของทั้งสององค์กรมาเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อยกระดับการให้บริการที่เป็นมาตรฐานเทียบเท่าสากล
นับตั้งแต่การร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ 1 ปีที่ผ่านมา LH Bank มีการพัฒนาการในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย กระบวนการทำงาน และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัย เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วให้กับลูกค้า ซึ่งจะเห็นได้จากการพัฒนาบริการ LH Bank  M Choice (Mobile Banking Application) ที่มีฟังก์ชันใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การซื้อขายกองทุน การลงทุนในหุ้น การเปิดบัญชีใหม่บนมือถือ 
นอกจากนี้ ในต้นปีหน้ายังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะเปิดให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการบริการด้าน Trade Finance บริการการรับชำระเงินจาก e- Wallet ผ่าน QR Code เป็นต้น
และในครั้งนี้การเปิดตัว mark Symbolic of CHANGE จะทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดในด้านการให้บริการของสาขา รูปแบบของสาขาที่เปลี่ยนไปเป็นการปรับลุคภายใต้คอนเซ็ปต์ "We Are Family"  เราคือครอบครัวเดียวกัน ซึ่งยังคงไว้ถึงความเป็น Homey ที่ดูสุขุมขึ้น ความอบอุ่นและเป็นกันเอง ปรับลุคให้ดูขรึมสร้างความน่าเชื่อถือและได้เพิ่มพื้นที่ Private zone, Private Room ภายในสาขาเพื่อความเป็นส่วนตัวและอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมของลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยสาขาแรกที่ได้มีการปรับรูปแบบใหม่สำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล คือสาขาพาราไดซ์พาร์ค และสาขาเทอร์มินอล 21 พัทยา สำหรับสาขาในภูมิภาค
การพัฒนาศักยภาพของสาขาให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisory) เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์หัวใจหลักของการให้บริการ ได้แก่ "พนักงาน" LH Bank มุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เสริมสร้างงานบริการที่มีคุณค่าให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดเมื่อใช้บริการที่ LH Bank สืบเนื่องจากการพัฒนาศักยภาพของสาขาให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารยังพัฒนาด้านทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญแก่พนักงาน รวมถึงการเปลี่ยนเครื่องแบบพนักงานรูปแบบใหม่ให้เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีแก่พนักงาน เน้นความเป็นมืออาชีพ กระฉับกระเฉง คล่องตัวและพร้อมให้บริการลูกค้า รวมทั้งมีความเป็นสากลอีกด้วย
นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง LH Bank ซึ่งเราจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการให้บริการทางการเงินแบบครบวงจรเป็นมาตรฐานสากลและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ตอกย้ำให้ลูกค้ามั่นใจในการให้บริการอย่างมืออาชีพที่จะดูแลลูกค้าทุกท่านภายใต้สโลแกน We are Family
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2359-0000 หรือ 1327

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด