บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่ ที่ยังไม่มีบัญชี ME...รับฟรี!! ME MOVE T-Shirt Limited มูลค่า 389 บาท

วันที่ : 3 ก.ย. 61
เข้าดูทั้งหมด : 1,843 คน
โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่ ที่ยังไม่มีบัญชี ME...รับฟรี!! ME MOVE T-Shirt Limited มูลค่า 389 บาท


โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่ ที่ยังไม่มีบัญชี...เพียงเปิดบัญชี ME SAVE พร้อมฝากเงิน 500 บาทขึ้นไป ที่ ME Place ,บูธ ME หรือสาขา TMB รับฟรี!! ME MOVE T-Shirt Limited มูลค่า 389 บาท 
ระยะเวลาโปรโมชั่น : ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2561 หรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด
สามารถลงทะเบียนขอเปิดบัญชี ME SAVE ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ จากนั้นเตรียมเอกสารสำหรับการยืนยันตัวตน ได้แก่
 • บัตรประชาชน (ตัวจริง)
 • สมุดบัญชีออมทรัพย์ธนาคารใดก็ได้ที่เป็นชื่อของคุณ สำหรับผูกกับบัญชี ME เพื่อโอนออก (ผูกสูงสุดได้ 3 บัญชี)
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนในระบบ
จากนั้นไปยืนยันตัวตนได้ที่ ME Place เซ็นทรัลเวิลด์, บูธ ME หรือสาขา TMB ที่ร่วมรายการ 
เงื่อนไขในการรับเสื้อ ME MOVE T-Shirt
 1. สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยเปิดบัญชี ME SAVE 
 2. สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อของสมนาคุณ 1 ชิ้น 
 3. ของสมนาคุณไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 4. มูลค่าของสมนาคุณนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 6. เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารฯ กำหนด
พิเศษ! สำหรับลูกค้าใหม่ ที่เปิดบัญชี ME MOVE ในวันเดียวกัน รับเพิ่ม ME Air Refresher
เงื่อนไขในการรับ ME Air Fresher 
 1. สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชี ME SAVE และบัญชี ME MOVE ในวันเดียวกันที่ ME Place, บูธ ME หรือ สาขา TMB ที่ร่วมรายการเท่านั้น
 2. สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อของสมนาคุณ 1 ชิ้น 
 3. ของสมนาคุณไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 4. มูลค่าของสมนาคุณนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 5. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด
**ประมาณการอัตราดอกเบี้นต่อปีเมื่อรวมมูลค่าของสมนาคุณ ตัวอย่างเช่น กรณีลูกค้าฝากเงิน 50,000 บาท และคงเงินเป็นระยะเวลา 1 ปี คิดเป็น 2.20% ต่อปี, กรณีลูกค้าฝากเงิน 100,000 บาท และคงเงินเป็นระยะเวลา 1 ปี คิดเป็น 1.81% ต่อปี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-502-0000

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด