บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

เปิดตัว "EASY E-KYC" ธนาคารแรกที่ให้บริการเปิดบัญชีลูกค้าใหม่โดยไม่ต้องมาธนาคาร

วันที่ : 11 ก.ค. 61
เข้าดูทั้งหมด : 1,513 คน
เปิดตัว "EASY E-KYC" ธนาคารแรกที่ให้บริการเปิดบัญชีลูกค้าใหม่โดยไม่ต้องมาธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ มุ่งขยายฐานลูกค้า SCB EASY เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ใดของธนาคารมาก่อน (New to Bank) ด้วยการเปิดตัวฟีเจอร์ "EASY E-KYC" บริการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ด้วยตนเองผ่าน SCB EASY โดยไม่ต้องไปสาขา นับเป็นธนาคารแรกในประเทศไทยที่เปิดให้บริการ "เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ด้วยตัวเองผ่านสมาร์ทโฟน" ซึ่งฟีเจอร์ใหม่นี้ได้นำเทคโนโลยี E-KYC ผ่าน Biometric ในการเก็บอัตลักษณ์ใบหน้า มาประยุกต์ใช้กับโมบายแบงก์กิ้งแอปพลิเคชัน นับเป็นครั้งแรกของการเปิดบัญชีบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม ที่สะดวก ปลอดภัย สามารถทำได้ด้วยตนเอง โดยในช่วงแรก ฟีเจอร์ใหม่จากเทคโนโลยี E-KYC รองรับเฉพาะโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 5.1 ขึ้นไป และอยู่ใน regulatory sandbox ของทางธนาคารแห่งประเทศไทย รูปแบบการให้บริการเลยยังมีข้อจำกัดอยู่บางประการ สำหรับลำดับถัดไป ธนาคารมุ่งมั่นนำเทคโนโลยีมาพัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อรองรับดิจิทัลไอดีของภาครัฐ ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันประเทศตามนโยบาย National e-Payment ของภาครัฐอีกด้วย
เทคโนโลยี E-KYC (Electronic Know Your Customer) คือ กระบวนการพิสูจน์ตัวตนของลูกค้า ด้วยการนำระบบการระบุตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้งาน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมต่างๆ โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเดินทางมาที่สาขา หรือพบกับเจ้าหน้าที่แบบตัวต่อตัว (face-to-face) แบบเดิมอีกต่อไป โดยมีจุดประสงค์ในการลดเวลาในการดำเนินงานและกระดาษในการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ 
ธนาคารไทยพาณิชย์จึงได้นำเทคโนโลยีการพิสูจน์ตัวตนของลูกค้า (E-KYC) ในการเปิดบัญชีประเภทเงินฝากออมทรัพย์ด้วยตนเองผ่าน SCB EASY โดยขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนของลูกค้า (E-KYC) จะใช้บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง และการสแกนใบหน้า (Facial recognition) ของผู้ที่ขอใช้บริการ และสามารถใช้บริการนี้ได้ตามเวลาที่ธนาคารกำหนด คือ ระหว่างเวลา 07.00 น. ถึง 22.30 น. ซึ่งการเปิดบัญชี EASY E-KYC จะให้บริการสำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่มีบัญชี / ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หรือไม่เคยทำธุรกรรมใดๆ กับทางธนาคารเท่านั้น (New to Bank) เบื้องต้นรองรับเฉพาะโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android ที่มีเทคโนโลยีการอ่าน NFC ได้เท่านั้น (ตั้งแต่ Android 5.1 ขึ้นไป) 
ขั้นตอนการเปิดบัญชี EASY E-KYC
  1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SCB EASY
  2. ลงทะเบียนใช้บริการผ่านบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมกรอกข้อมูลส่วนตัว
  3. สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยเป็นลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์มาก่อน กดฟังก์ชัน เปิดบัญชีใหม่กับ SCB 
  4. สแกนบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง พร้อมสแกนใบหน้าของผู้ที่ขอเปิดบัญชีเพื่อเป็นการยืนยันตัวตน
  5. กรอกข้อมูลส่วนตัว และกดยืนยันการเปิดบัญชีผ่านรหัส OTP
  6. การเปิดบัญชี EASY E-KYC เสร็จสมบูรณ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-777-7777

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด