บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่ ที่ยังไม่มีบัญชี ME SAVE...รับฟรี!! ME MOVE T-Shirt Limited มูลค่า 389 บาท

วันที่ : 9 ก.ค. 61
เข้าดูทั้งหมด : 2,220 คน
โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่ ที่ยังไม่มีบัญชี ME SAVE...รับฟรี!! ME MOVE T-Shirt Limited มูลค่า 389 บาท

โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่ ที่ยังไม่มีบัญชี...เพียงเปิดบัญชี ME SAVE และ ME MOVE พร้อมฝากเงินโดยไม่มีขั้นต่ำ ที่ ME Place หรือ บูธ ME รับฟรี!! ME MOVE T-Shirt Limited มูลค่า 389 บาท 
ระยะเวลาโปรโมชั่น : ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2561 หรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด
เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว สามารถลงทะเบียนขอเปิดบัญชี ME SAVE ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ จากนั้นเตรียมเอกสารสำหรับการยืนยันตัวตน ได้แก่
  • บัตรประชาชน (ตัวจริง)
  • สมุดบัญชีออมทรัพย์ธนาคารใดก็ได้ที่เป็นชื่อของคุณ สำหรับผูกกับบัญชี ME เพื่อโอนออก (ผูกสูงสุดได้ 3 บัญชี)
  • หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนในระบบ
จากนั้นไปยืนยันตัวตนได้ที่ ME Place เซ็นทรัลเวิลด์ หรือ บูธ ME >> คุณสามารถเปิดบัญชี ME MOVE ง่ายๆ ผ่าน ME by TMB App ใช้เวลาเพียง 2 นาที!
เงื่อนไขในการรับของสมนาคุณ
  1. สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยเปิดบัญชี ME ที่เปิดบัญชี ME SAVE และ ME MOVE เสร็จสมบูรณ์ และฝากเงินโดยไม่มีขั้นต่ำ
  2. สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อของสมนาคุณ 1 ชิ้น 
  3. ของสมนาคุณไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  4. มูลค่าของสมนาคุณนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
  6. เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-502-0000

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด