บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิตแผน 2 แค่ฝากก็ได้ทั้งคู่ ดอกเบี้ยดี + ฟรีประกัน พร้อมรับของสมนาคุณฟรี

วันที่ : 5 ก.ค. 61
เข้าดูทั้งหมด : 2,484 คน
เงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิตแผน 2 แค่ฝากก็ได้ทั้งคู่ ดอกเบี้ยดี + ฟรีประกัน พร้อมรับของสมนาคุณฟรี

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต แผน 2 จากธนาคารแลนด์ แอนด์ เอ้าส์ แค่ฝากก็ได้ทั้งคู่ ทั้งดอกเบี้ยดี และฟรีประกันชีวิต 
พิเศษ! เปิดบัญชีออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 2 พร้อมลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคาร รับฟรี! ฝักบัว SEOUL STONE 360 จำนวน 1 ชิ้น มูลค่า 1,490 บาท
 • เปิดบัญชีออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 2 ขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ยังไม่เคยมีบัญชีออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 2 เท่านั้น
 • ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด
 • สงวนสิทธิ์ต้องคงสถานะบัญชีเป็นปกติ อย่างน้อย 3 เดือน
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 5 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2561
การจัดส่งของสมนาคุณ : ธนาคารจะจัดส่งของสมนาคุณให้ลูกค้าตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์นี้ ภายใน 60 วันหลังจากจบโปรโมชั่นในวันที่ 30 กันยายน 2561 
ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์
 • กำหนดยอดเงินฝากขั้นต่ำ ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป พร้อมรับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วโลก 24 ชั่วโมง
 • ยิ่งฝากมาก ยิ่งคุ้มครองมาก รับความคุ้มครอง 3 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือ ในบัญชีก่อนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 1 วัน (วงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาท)
 • ประหยัดเวลา ไม่ต้องตรวจสุขภาพ หมดกังวลเรื่องการจ่ายค่าเบี้ยประกัน
 • ดอกเบี้ยสูง และจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย (กรณีดอกเบี้ยรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามอัตราที่กรมสรรพากรกำหนด)
 • สะดวกสบาย และคล่องตัวสูง สามารถใช้บริการร่วมกับบัตรเอทีเอ็ม/เดบิต และ บริการ Mobile App LH Bank M Choice /บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต LH Bank Speedy และผูกคู่โอนทุกกรณี
 • การคำนวณภาษีดอกเบี้ยรับเป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
*ผู้ขอเปิดบัญชีจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเป็นประกันอุบัติเหตุ (ไม่ต้องเสียค่าเบี้ยประกันภัย) รับประกันโดย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 **ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงแค่นายหน้าประกันวินาศภัย เท่านั้น เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นทั่วไปให้เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มของบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติของผู้เปิดบัญชีเงินฝาก
 1. เป็นลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา อายุ 15 - 70 ปี (วิธีนับอายุกรณีเศษเดือน มากกว่า 6 เดือน ให้ปัดเป็น 1 ปี)
 2. มีสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมาย หรือมีหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงการพำนักพักพิงในเมืองไทยเกิน 1 ปี เช่น สัญญาเช่าบ้านหรือคอนโด, สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดพิการ ไม่มีโรคประจำตัวและไม่เป็นโรคร้ายแรง เช่น โรคลมชัก โรควัณโรค เนื้องอก โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคปอด โรคเลือด โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคตับ โรคไต โรคเกี่ยวกับสมองและประสาท โรคจิต โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหรือกระดูก การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือเอดส์ เป็นต้น
 4. ไม่ประกอบอาชีพ พนักงานส่งเอกสาร ผู้ที่ใช้จักรยานยนต์ในการปฏิบัติงานเป็นประจำ เช่น พนักงานส่งเอกสาร พนักงานส่งอาหาร คนขับจักรยานยนต์รับจ้าง ผู้ทำหรือใช้งานเกี่ยวกับวัตถุระเบิดหรือเหมืองใต้ดิน นักกีฬาอาชีพ พนักงานประจำเรือ และแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย
  หมายเหตุ : ทหาร และตำรวจ กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองในขณะปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปราม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-359-0000

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด