บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 2 จาก ธ.ก.ส. รางวัลที่ 1 สูงสุด 20 ล้านบาท พร้อมลุ้นรางวัลพิเศษ

วันที่ : 11 มิ.ย. 61
เข้าดูทั้งหมด : 9,652 คน
สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 2 จาก ธ.ก.ส. รางวัลที่ 1 สูงสุด 20 ล้านบาท พร้อมลุ้นรางวัลพิเศษ 


สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 2 จาก ธ.ก.ส. รางวัลที่ 1 สูงสุด 20 ล้านบาท ออกรางวัล 36 ครั้ง ลุ้นรับรางวัลทุกเดือน รวมรางวัลกว่า 75 ล้านบาทต่อครั้ง เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป 
โปรโมชั่นพิเศษ :  เมื่อฝากสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 2 ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน - 15 กันยายน 2561

สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุด เกษตรมั่นคง 2 
 • รับฝากหน่วยละ 500 บาท เริ่มรับฝาก วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
 • อายุการรับฝาก 3 ปี ครบกำหนดถอนคืนเงินฝากพร้อมกันในวันที่ 20 สิงหาคม 2564
 • ออกรางวัลครั้งแรกในวันที่ 16 กันยายน 2561 และครั้งสุดท้ายวันที่ 16 สิงหาคม 2564 รวม 36 ครั้ง
เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย
 1. ผู้ที่ฝากจนครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 5.00 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.33 ต่อปี
 2. ผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกำหนด ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
จำนวนรางวัล และเงินรางวัล ต่อครั้ง
 • รางวัลที่ 1 เสี่ยงหมวด มี 1 รางวัลๆ ละ 20,000,000 บาท
 • รางวัลที่ 1 ต่างหมวด มี 9 รางวัลๆ ละ 150,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 หมุน 3 ครั้ง มี 30 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 หมุน 10 ครั้ง มี 100 รางวัลๆ ละ 15,000 บาท
 • รางวัลที่ 4 หมุน 20 ครั้ง มี 200 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท
 • รางวัลที่ 5 หมุน 100 ครั้ง มี 1,000 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท
 • รางวัลเลขท้าย 4 ตัว หมุน 1 ครั้ง มี 10,000 รางวัลๆ ละ 300 บาท
 • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 2 ครั้ง มี 200,000 รางวัลๆ ละ 200 บาท
  รวม 211,340 รางวัล เป็นเงิน 75,850,000 บาท
หมายเหตุ :
 • ถ่ายทอดผลการออกรางวัลทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ AM 891 กิโลเฮิรตซ์
 • ติดประกาศผลการออกรางวัลที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขา
 • ประกาศผลรางวัลทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของธนาคาร http://www.baac.or.th ตรวจ www.baac.or.th ตรวจรางวัลทางโทรศัพท์ หมายเลข 1900-1901-98 และหมายเลข 1900-222-299 ตรวจรางวัลทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่าย โดยกด *499222 และผ่าน BAAC Application*
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-555-0555

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด