บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ จากธนาคารออมสิน ดอกเบี้ยสูง เลือกฝากได้ตามใจ

วันที่ : 5 มิ.ย. 61
เข้าดูทั้งหมด : 2,782 คน
เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ จากธนาคารออมสิน ดอกเบี้ยสูง เลือกฝากได้ตามใจ

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ จากธนาคารออมสิน ช่วยให้เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อผลตอบแทนเพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต มีมาให้เลือก 3 ช่วงระยะเวลาฝาก 5 เดือน, 8 เดือน และ 11 เดือน ให้ดอกเบี้ยสูง และสามารถถอนเท่าใดก็ได้ 
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน : อัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 1.47 ต่อปี)
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 8 เดือน : อัตราดอกเบี้ย 1.20% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 1.41 ต่อปี)  
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน : อัตราดอกเบี้ย 1.15% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 1.35 ต่อปี)
ระยะเวลาที่รับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2561 เท่านั้น
เงื่อนไขสำคัญ
  1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท
  2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท และฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท 
  3. ต้องมีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน เพื่อรองรับการโอนดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลา
  4. สามารถถอนเงินเท่าใดก็ได้ 
  5. ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบระยะเวลาฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียกตามที่ธนาคารกำหนด ณ วันถอน
  6. คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินฝาก 
  7. ลงรับดอกเบี้ยเมื่อครบระยะเวลาฝาก โดยจะโอนเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1115

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด