บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

LH Bank แจกตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พักให้ไปดูบอลที่สิงคโปร์กันสดๆ รางวัลละ 2 ท่าน

วันที่ : 1 มิ.ย. 61
เข้าดูทั้งหมด : 2,021 คน
LH Bank แจกตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พักให้ไปดูบอลที่สิงคโปร์กันสดๆ รางวัลละ 2 ท่าน 

LH Bank แจกตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พักให้คุณไปดูบอลที่สิงคโปร์กันสดๆ ในนัด Paris Saint-Germain พบ Atletico de Madrid ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 61 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2 ท่าน รวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท
เพียงลงทะเบียนผ่าน www.lhbank.co.th/Campaign/Product/Register/29 และมีการซื้อสินค้าผ่านบัตรเดบิต LH Bank UnionPay จำนวนครั้งสูงสุด โดยนับรายการใช้ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. - 28 มิ.ย. 61
เงื่อนไขการรับของรางวัล
 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิต LH Bank UnionPay เพียงลงทะเบียนผ่าน www.lhbank.co.th/Campaign/Product/Register/29 และมีจำนวนครั้งสูงสุด ในการซื้อสินค้าและบริการผ่านบัตรเดบิต LH Bank UnionPay ขั้นต่ำ 300 บาท นับรายการใช้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 28 มิถุนายน 61 จะได้รับ
  - บัตรชมฟุตบอล The 2018 International Champions Cup in Singapore วันที่ 30 กรกฎาคม เวลา 19.30 น. ระหว่าง Paris Saint-Germain พบ Atletico de Madrid
  - ที่พักโรงแรม Mandarin Meritus Hotel (Orchard Road) จำนวน 2 คืน 
  - ตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ-สิงคโปร์ ในวันที่ 29-31 กรกฎาคม 61 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2 ท่าน รวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท
 2. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิต LH Bank UnionPay ที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทย ที่หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย "62" เท่านั้น
 3. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทาง www.lhbank.co.th 
 4. ดำเนินการโดยธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 5. กรณีที่ผู้ถือบัตรมีจำนวนรายการใช้จ่ายผ่านบัตรสะสมสูงสุดเท่ากันมากกว่า 1 ท่าน ธนาคารฯ จะพิจารณามอบรางวัลให้กับผู้ถือบัตรที่มียอดเงินการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ สะสมสูงสุด ตามเงื่อนไขที่กำหนดเป็นลำดับแรก โดยใช้ข้อมูลจากระบบของธนาคารในการพิจารณา
 6. ธนาคารจะทำการติดต่อผู้ได้รับรางวัลตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้ภายใน 1 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล หากหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวไม่สามารถติดต่อได้ จะถือว่าสละสิทธิ์ และผู้ได้รับรางวัลจะต้องผ่านคุณสมบัติ รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางธนาคารฯ ที่ระบุไว้ ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ทางธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัล และมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ครบถ้วนลำดับถัดไป
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลที่มีหนังสือเดินทางอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปนับจากวันเดินทาง (ช่วงเวลาเดินทางระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2561) ทั้งนี้ผู้ถือบัตรจะต้องร่วมเดินทางด้วยตนเอง และต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำหนังสือเดินทาง และ/หรือค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ 
 8. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้
 9. ลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิต LH Bank UnionPay สามารถติดต่อเพื่อเปิดใช้บริการซื้อสินค้าและบริการในครั้งแรกได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
  - เปิดใช้บริการที่ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
  - LH Bank Call Center โทร. 0 2359 0000 กด 1
 10. หากมีปัญหาในการรูดซื้อสินค้าหรือเครื่องรูดบัตรอัตโนมัติ สามารถติดต่อกับบริษัทเครื่องรูด โดยสามารถสังเกตจากเครื่องรูดว่าเป็นของบริษัทใด ตามหมายเลขโทรศัทพ์ด้านข้างเครื่อง
 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ และของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. ข้อกำหนด เงื่อนไข และระยะเวลาเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด กรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น ดุลพินิจและคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ที่ทุกสาขาของธนาคาร หรือโทร. 02-359-0000

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด