บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝากประจำ US Dollar ฝากประจำ 6 เดือน รับดอกเบี้ย 2% จาก ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย

วันที่ : 11 พ.ค. 61
เข้าดูทั้งหมด : 1,314 คน
บัญชีเงินฝากประจำ US Dollar ฝากประจำ 6 เดือน รับดอกเบี้ย 2% จาก ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย

บัญชีเงินฝากประจำ US Dollar จากธนาคารซีไอเอ็มบีไทย มีให้เลือก 3 ช่วงระยะเวลาฝาก เพียงนำเงินบาทมาแลกเงินดอลลาร์ หรือโอนเงินดอลลาร์มาเข้าบัญชี รับดอกเบี้ยสูงสุด 2.00% ต่อปี
ระยะเวลาการทำธุรกรรม : วันนี้ - 31 พ.ค.2561
รายละเอียดดอกเบี้ย
 ประเภทบัญชีเงินฝาก ยอดฝาก 100,000 USD แรก
ต่อประเภทบัญชีเงินฝาก
ยอดฝากส่วนที่เกิน 100,000 USD แรก
ต่อประเภทบัญชีเงินฝาก
 3 เดือน 1.50% 1.00% 
 6 เดือน 2.00%  1.20% 
 12 เดือน 1.50%  
*หน่วย : ร้อยละต่อปี
เงื่อนไข
  1. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
  2. จำนวนเงินฝากโปรแกรมเงินฝากประจำพิเศษ รวมทุกประเภทสูงสุดไม่เกิน 5 ล่าน USD ต่อราย
  3. มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินตราต่างประเทศ (สกุลเดียวกับบัญชีฝากประจำ) และออมทรัพย์สกุลเงินบาทของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ณ วันที่เปิดบัญชี
  4. ฝากขั้นต่ำครั้งละ ไม่ต่ำกว่า 2,000 USD 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-626-7777

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด