บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

เปิดบัญชี UOB One Account ตั้งแต่ 1,000 บาทเป็นต้นไป รับสายชาร์จโทรศัพท์ 2 in 1

วันที่ : 4 พ.ค. 61
เข้าดูทั้งหมด : 1,240 คน
เปิดบัญชี UOB One Account ตั้งแต่ 1,000 บาทเป็นต้นไป รับสายชาร์จโทรศัพท์ 2 in 1

เปิดบัญชี UOB ONE ACCOUNT กับ ธนาคารยูโอบี ตั้งแต่ 1,000 บาทเป็นต้นไป รับสายชาร์จโทรศัพท์ 2 in 1 มูลค่า 139 บาท จำนวน 1 ชิ้น
ระยะเวลาโปรโมชั่น : ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2561
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับสายชาร์จโทรศัพท์ 2 in 1
  1. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา อายุขั้นต่ำในการขอเปิดบัญชี 15 ปีบริบูรณ์
  2. เปิดบัญชีเงินฝากตั้งแต่ 1,000 บาทเป็นต้นไป
  3. จำกัดการเปิดบัญชี 1 บัญชีต่อ 1 ท่าน และต้องไม่เป็นบัญชีร่วม
  4. ลูกค้าจะต้องสมัครเปิดบัญชี UOB ONE ACCOUNT ที่สาขาของธนาคารเท่านั้น
  5. สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชี UOB ONE ACCOUNT ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 61 ถึง 30 มิ.ย. 61 ลูกค้าจะได้รับสายชาร์จโทรศัพท์ 2 in 1 จำนวน 1 ชิ้น มูลค่า 139 บาท ซึ่งมูลค่าของกำนัลเทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.139 ต่อปี คำนวณจากมูลค่าของกำนัลสายชาร์จโทรศัพท์ 2 in 1 มูลค่า 139 บาท สำหรับยอดเงินฝาก 1 แสนบาท ตลอดระยะเวลา 1 ปี
  6. รับของกำนัล ณ สาขาธนาคารฯ ที่เปิดบัญชี UOB ONE ACCOUNT ภายในวันเดียวกันเท่านั้น
  7. ของกำนัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  8. ราคาของกำนัลที่ปรากฎนี้เป็นราคาตลาด ณ วันที่ 20 มีนาคม 2561
  9. เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฏหมาย
  10. สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารยูโอบี
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-285-1555

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด