บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อัลตร้าเซฟวิ่ง พร้อมดาวน์โหลด หรือแสดง Thanachart Connect โมบายแอปฯ รับฟรี ร่มกันฝนสุดเท่ มูลค่า 450 บาท

วันที่ : 2 พ.ค. 61
เข้าดูทั้งหมด : 1,203 คน
เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อัลตร้าเซฟวิ่ง พร้อมดาวน์โหลด Thanachart Connect รับฟรี ร่มกันฝนสุดเท่

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อัลตร้าเซฟวิ่ง ฝากแบบออมทรัพย์ รับแบบประจำ 
 • ดอกเบี้ยสูงเหมือนเงินฝากประจำ
 • สะดวกถอนเมื่อไหร่ก็ได้
 • คิดดอกเบี้ยทุกวัน รับดอกเบี้ยทุกเดือน

โปรโมชั่นรับหน้าฝน รับฟรี !! ร่มกันฝนสุดเท่ มูลค่า 450 บาท เพียงเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อัลตร้าเซฟวิ่ง ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป พร้อมดาวน์โหลด หรือแสดง Thanachart Connect โมบายแอปฯ
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 พ.ค. - 30 มิ.ย.61 หรือจนกว่าของจะหมด
เงื่อนไขและรายละเอียดผลิตภัณฑ์
 1. ลูกค้า 1 ราย เปิดบัญชีได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน)
 2. สามารถถอนได้ 2 ครั้งต่อเดือน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการถอนเงิน ครั้งถัดไปในเดือนนั้น จะต้องเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 50 บาท
 3. ยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำ 500 บาท (กรณีลูกค้าต้องการถอนเงินให้ยอดเงินคงเหลือต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนด จะต้องติดต่อสาขาเจ้าของบัญชีเพื่อปิดบัญชี)
 4. ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยให้ตามยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน และสามารถเบิกถอนดอกเบี้ย ได้ทุกวันที่ 10 ของเดือน
 5. ของสมนาคุณมีมูลค่า 450 บาท โดยคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยรายปี (Annual Percentage Rate) ที่ลูกค้าจะได้รับเพิ่ม 0.45% ต่อปี
 6. ลูกค้า 1 ท่าน รับของสมนาคุณได้เพียงท่านละ 1 ชิ้นเท่านั้น โดยสามารถรับของได้ที่สาขาของธนาคารธนชาต ณ วันที่เปิดบัญชี
 7. ของสมนาคุณไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 8. อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1770

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด