บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ULTRA SAVINGS ฝากแบบออมทรัพย์ รับแบบประจำ ดอกเบี้ยสูงสุด 1.50%*

วันที่ : 9 ก.พ. 61
เข้าดูทั้งหมด : 2,591 คน
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ULTRA SAVINGS ฝากแบบออมทรัพย์ รับแบบประจำ ดอกเบี้ยสูงสุด 1.50%*

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ULTRA SAVINGS จากธนาคารธนชาต ฝากแบบออมทรัพย์ รับแบบประจำ ดอกเบี้ยสูงสุด 1.50%*

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 30 เมษายน 2561
เงื่อนไขและรายละเอียดผลิตภัณฑ์
  1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
  2. ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Ultra Savings ได้ 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน)
  3. สามารถถอนได้ 2 ครั้งต่อเดือน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม การถอนเงินครั้งต่อไปในเดือนนั้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 50 บาท
  4. ยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 500 บาท (กรณีลูกค้าต้องการถอนเงินให้ยอดเงินคงเหลือต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนด จะต้องติดต่อสาขาเจ้าของบัญชีเพื่อปิดบัญชี)
  5. ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยให้ตามยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน และสามารถเบิกถอนดอกเบี้ยได้ทุกวันที่ 10 ของเดือน
  6. การคำนวณภาษีดอกเบี้ยรับ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรรมสรรพากรกำหนด
  7. อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1770

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด