บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง2 ฝาก 100 ลุ้น 10 ล้าน พร้อมรับสิทธิ์ชิงทองคำแท่ง หนัก 5 บาท

วันที่ : 9 ก.พ. 61
เข้าดูทั้งหมด : 29,495 คน
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง2 ฝาก 100 ลุ้น 10 ล้าน พร้อมรับสิทธิ์ชิงทองคำแท่ง หนัก 5 บาท


สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง2 ฝาก 100 สร้างความมั่นคง ลุ้น 10 ล้าน 
พร้อมรับสิทธิ์ชิงรางวัลทองคำแท่ง หนัก 5 บาท รวม 18 รางวัล เมื่อฝากตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2561 พร้อมผูกบัญชีออมทรัพย์คู่โอน และเปิดใช้บริการ ธ.ก.ส. A-Mobile (1 คน ต่อ 1 สิทธิ์)

 • รับฝากหน่วยละ 100 บาท เริ่มรับฝากวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
 • อายุการรับฝาก 3 ปี (ครบกำหนดวันชนวัน)
 • ออกรางวัลครั้งแรกในวันที่ 16 มีนาคม 2561 โดยสลากแต่ละหน่วยมีสิทธิ์ตรวจรางวัล 36 ครั้ง
เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย
 1. ผู้ที่ฝากจนครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.75 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อปี
 2. ผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกำหนด จะไม่ได้รับดอกเบี้ย
 3. ผู้ที่ฝากไม่ครบ 3 เดือน หักค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลาก 2 บาทต่อหน่วย
จำนวนรางวัล และเงินรางวัล (รวม 1,268,040 รางวัล เป็นเงิน 83,780,000 บาทต่องวด)
 • รางวัลที่ 1 เสี่ยงหมวด มี 1 รางวัล ๆ ละ 10,000,000 บาท
 • รางวัลที่ 1 ต่างหมวด มี 59 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 หมุน 3 ครั้ง มี 180 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 หมุน 10 ครั้ง มี 600 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท
 • รางวัลที่ 4 หมุน 20 ครั้ง มี 1,200 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท
 • รางวัลที่ 5 หมุน 100 ครั้ง มี 6,000 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท
 • รางวัลเลขท้าย 4 ตัว หมุน 1 ครั้ง มี 60,000 รางวัล ๆ ละ 90 บาท
 • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 2 ครั้ง มี 1,200,000 รางวัล ๆ ละ 45 บาท
หมายเหตุ :
 • ถ่ายทอดผลการออกรางวัลทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ AM 891 กิโลเฮิรตซ์
 • ติดประกาศผลการออกรางวัลที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขา
 • ตรวจรางวัลผ่าน Application ธ.ก.ส. A-Mobile, BAAC Application, ทางโทรศัพท์หมายเลข 1900 1901 98 และหมายเลข 1900 222 299 และทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่าย โดยกด *499222
 • ประกาศผลรางวัลทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของธนาคาร http://www.baac.or.th 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-555-0555

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด