บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

วันเด็กปีนี้ กรุงไทยใจดี มอบเครดิตเงินคืนค่าเข้าชมสวนสัตว์ 50%

วันที่ : 10 ม.ค. 61
เข้าดูทั้งหมด : 702 คน
วันเด็กปีนี้ กรุงไทยใจดี มอบเครดิตเงินคืนค่าเข้าชมสวนสัตว์ 50%

วันเด็กปีนี้ กรุงไทยใจดี มอบเครดิตเงินคืนค่าเข้าชมสวนสัตว์ 50% (เฉพาะบัตรผ่านประตูผู้ใหญ่) เมื่อสแกนจ่ายบัตรฯ ผ่าน Krungthai QR Code ด้วย KTB netbank พิเศษ เฉพาะวันเด็กปีนี้เท่านั้น
เงื่อนไข
  1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สแกนจ่ายค่าบัตรฯ ผ่าน Krungthai QR Code ด้วย KTB Netbank ของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น
  2. จำกัดสิทธิ์ซื้อบัตรผ่านประตูประเภทผู้ใหญ่ 2 ใบ / บัญชี KTB Netbank
  3. รับเครดิตเงินคืน 50% เฉพาะบัตรผ่านประตูประเภทผู้ใหญ่
  4. จำกัดจำนวนบัตรผ่านประตูรวม 15,000 ใบ ได้แก่ สวนสัตว์ดุสิต 4,000 ใบ, สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 3,000 ใบ, สวนสัตว์เชียงใหม่ 2,000 ใบ, สวนสัตว์นครราชสีมา 2,000 ใบ, สวนสัตว์ขอนแก่น 1,500 ใบ, สวนสัตว์สงขลา 1,500 ใบ, สวนสัตว์อุบลราชธานี 1,000 ใบ
  5. สิทธิพิเศษสามารถใช้ได้เฉพาะวันที่ 13 ม.ค.61 เท่านั้น
  6. ธนาคารจะทำการคำนวณเครดิตเงินคืน และคืนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่สแกนจ่ายค่าบัตรผ่านประตูด้วย QR Code ภายใน 45 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ
  7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
หมายเหตุ : บัตรผ่านประตูประเภทผุ้ใหญ่ราคาปกติ 100 บาท/ใบ ยกเว้นสวนสัตว์เปิดเขาเขียว บัตรผ่านประตูประเภทผู้ใหญ่ราคาปกติ 150 บาท/ใบ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-111-1111 หรือ www.ktb.co.th

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด