บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

รับฟรี! โค้ดส่วนลดเมื่อซื้อตั๋วนกแอร์ และชำระโดยการหักบัญชีผ่าน ธ.กรุงศรีอยุธยา

วันที่ : 9 ม.ค. 61
เข้าดูทั้งหมด : 565 คน
รับฟรี! โค้ดส่วนลดเมื่อซื้อตั๋วนกแอร์ และชำระโดยการหักบัญชีผ่าน ธ.กรุงศรีอยุธยา

Krungsri E-Payment มอบความสุขต้อนรับปีใหม่กับนกแอร์ พิเศษซื้อตั๋วนกแอร์ผ่าน www.nokair.com แล้วเลือกจ่ายโดยหักบัญชีเงินฝาก (Direct Debit) ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา รับฟรี!โค้ดส่วนลด

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561
* Code ส่วนลดนกแอร์ สามารถใช้กับทั้ง Nok Lite, Nok Extra และ Nok Max โดยต้องชำระค่าตั๋วโดยสารผ่านช่องทางบัตรเครดิตเท่านั้น พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการจอง (Processing Fee) ตามที่สายการบินกำหนด
เงื่อนไข
  1. Code ส่วนลดนกแอร์จำกัดจำนวน 2,000 สิทธิ์ ต่อเดือน สำหรับลูกค้าทั่วไป และ 1,000 สิทธิ์ต่อเดือนสำหรับ ลูกค้าสมาชิกนกแฟนคลับ ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
  2. Code ส่วนลดนกแอร์จะจัดส่งไปให้ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ผูกกับบัญชีเงินฝากที่ใช้หักชำระภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่ทำรายการ
  3. Code ส่วนลดนกแอร์ ใช้เป็นส่วนลดราคาตั๋วโดยสาร (Fare) ได้ทุกเส้นทาง ผ่านช่องทางการจอง www.nokair.com เท่านั้น
  4. Code ส่วนลดนกแอร์ ใช้สำรองที่นั่งและเดินทางระหว่าง วันที่ 1 ก.พ. - 30 มิ.ย. 2561 ยกเว้นการเดินทางวันที่ 1 มี.ค. / 4 มี.ค / 6-17 เม.ย./ 28 เม.ย. / 1 พ.ค. / 26 พ.ค. และ 29 พ.ค. 2561
  5. สงวนสิทธิ์รับ Code ส่วนลดนกแอร์ สูงสุด 1 สิทธิ์ต่อ 1 บัญชี
  6. Code ส่วนลดนกแอร์ ใช้จองได้เพียงครั้งเดียว โดยไม่จำกัดจำนวนผู้โดยสารในการจองนั้น และสามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้โดยสารท่านอื่นใช้ได้
  7. การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และกำหนดการเดินทาง จะต้องทำล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ก่อนกำหนดการเดินทางเดิม และต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเงินส่วนต่างค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้นจากอัตราค่าโดยสารเดิมที่ชำระกับอัตราค่าโดยสารใหม่ ในราคาปกติที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ณ ช่วงเวลานั้น โดยชำระผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น ทั้งนี้นกแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ชำระแล้วในกรณีที่ส่วนต่างค่าโดยสารที่ลดลง
  8. การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือข้อมูลการเดินทางใดๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด
  9. ธนาคารและสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
  10. สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงของกำนัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1572 
และสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้โค้ดส่วนลดเพื่อจองตั๋วเครื่องบิน อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://content.nokair.com หรือ  โทร.1318 กด 8

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด