บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

บินไปญี่ปุ่นง่ายๆ เพียงแนะนำเพื่อนสมัครผลิตภัณฑ์ ซิตี้ สำเร็จครบ 5 ท่าน

วันที่ : 8 ม.ค. 61
เข้าดูทั้งหมด : 270 คน
บินไปญี่ปุ่นง่ายๆ เพียงแนะนำเพื่อนสมัครผลิตภัณฑ์ ซิตี้ สำเร็จครบ 5 ท่าน 

บินไปญี่ปุ่นง่ายๆ เพียงแนะนำเพื่อนสมัครผลิตภัณฑ์ ซิตี้ สำเร็จครบ 5 ท่าน รับ 60,000 คะแนนสะสมแอร์เอเชียบิ๊ก (เทียบเท่ากับการแลกตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ - โตเกียว 1 ที่นั่ง) จากการแนะนำเพื่อนสมัครบัตรฯ ซิตี้ และ/หรือ บัญชีซิตี้โกลด์ ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 28 ก.พ.61
 ผลิตภัณฑ์ซิตี้ที่ร่วมรายการ สิทธิ์ที่ได้รับ 
 บัตรเครดิตซิตี้ทุกบัตร หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต หรือซิตี้ ไพรออริตี้ 1 สิทธิ์ 
 ซิตี้โกลด์ (บัญชีเงินฝาก 5 ล้านบาท)  2 สิทธิ์ 
 หรือ รับเครดิตเงินคืนสำหรับผู้แนะนำเพื่อนสมัครบัตรฯ 1 - 4 ท่าน (ตามเงื่อนไขของธนาคาร)
 ประเภทผลิตภัณฑ์   รางวัลสำหรับผู้แนะนำ  
เงินคืนเข้าบัญชี
(กรณีที่ผู้แนะนำเป็นผู้ถือบัตรซิตี้)
บัตรกำนัล 
(กรณีผู้แนะนำไม่ได้เป็นผู้ถือบัตรซิตี้)
สิทธิ์สะสมแลกของรางวัล 
บัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ หรือ บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์   1,500 บาท  1,500 บาท  1 สิทธิ์
บัตรเครดิตซิตี้ประเภทอื่นๆ (ยกเว้น ซิตี้เอ็ม วีซ่า คลาสสิค และซิตี้ ซิมพลิซิตี้)  700 บาท  700 บาท  1 สิทธิ์
บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต  700 บาท  700 บาท  1 สิทธิ์
 ซิตี้ ไพรออริตี้  บัตรกำนัล 1,000 บาท  บัตรกำนัล 1,000 บาท  1 สิทธิ์
 ซิตี้โกลด์ รายละเอียดและข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม คลิก รายละเอียดและข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม คลิก  2 สิทธิ์
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อน:
 1. ผู้แนะนำจะต้องให้รายละเอียดของเพื่อนทั้ง ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์กับธนาคารฯ โดยผู้แนะนำต้องได้รับความยินยอมการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจากเพื่อนก่อน
 2. ผู้แนะนำที่ร่วมโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อนต้องเป็นผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารซิตี้ หรือมีบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต หรือเป็นผู้ที่ทำการสมัครและรอการอนุมัติ หรือเป็นผู้ที่เคยสมัครบัตรเครดิตธนาคารซิตี้หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ภายในระยะเวลา1 ปี ย้อนหลังนับจากวันที่ทำการแนะนำเพื่อน
 3. ธนาคารฯ จะทำการรวบรวมจำนวนเพื่อนที่ท่านแนะนำให้เปิดบัญชีซิตี้ ไพรออริตี้ หรือบัญชีซิตี้โกลด์ หรือได้รับการอนุมัติบัตรเครดิตซิตี้ หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ระหว่าง 1 ม.ค. - 28 ก.พ. 61 พร้อมสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ ภายในรอบบัญชีแรก 
ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับการแนะนำเพื่อนให้เปิดบัญชีซิตี้โกลด์และบัญชีซิตีไพรออริตี้
 1. ซิตี้ ไพรออริตี้ หมายถึง ลูกค้าที่มียอดบัญชีเงินฝากและ/หรือการลงทุนรวมกับธนาคารฯ มูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท
 2. ซิตี้โกลด์ หมายถึง ลูกค้าที่มียอดบัญชีเงินฝากและ/หรือการลงทุนรวมกับธนาคารฯ มูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
 3. ผู้ถูกแนะนำต้องเป็นลูกค้าใหม่ ซึ่งไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีเงินลงทุนในกองทุนรวมกับธนาคารฯ มาก่อน
 4. การเปิดบัญชีเงินฝากและ/หรือการเปิดบัญชีเงินลงทุนกับธนาคารฯ ด้วยเงินใหม่ หมายถึง ที่มาของเงินที่นำมาลงทุนต้องเป็นเงินที่มาจากนอกธนาคารฯ การลงทุนที่เป็นเงินที่โยกย้ายจากบัญชีในธนาคารฯ ไม่ถือว่าเป็นเงินใหม่
 5. ผู้ได้รับการแนะนำจะต้องรักษาสถานะซิตี้โกลด์หรือสถานะซิตี้ ไพรออริตี้ไว้จนถึงวันที่ผู้ได้รับการแนะนำได้รับของรางวัล
 6. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ได้กับบุคคลอเมริกัน
เงื่อนไขการรับของรางวัลและเครดิตเงินคืน:
 1. ผู้แนะนำจะได้รับเครดิตเงินคืน 700 บาท หรือ1,500 บาท ตามเงื่อนไขของแต่ละประเภทบัตรที่เพื่อนสมัคร ในกรณีที่ผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำทำการสมัครและทั้งสองท่านได้รับการอนุมัติ โดยทางธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี ภายในวัน 90 วัน หลังจบโปรแกรม และสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีเฉพาะท่านที่ยังคงสมาชิกภาพและมีประวัติการชำระเงินที่ดีเท่านั้น
 2. ถ้าหากผู้แนะนำไม่ได้รับการอนุมัติ แต่ผู้ถูกแนะนำได้รับการอนุมัติ ผู้แนะนำจะได้รับบัตรกำนัลมูลค่าเทียบเท่ามูลค่าเครดิตเงินคืน ตามเงื่อนไขข้างต้น
 3. เมื่อแนะนำเพื่อนสมัครบัญชีซิตี้ ไพรออริตี้ หรือบัญชีซิตี้โกลด์ ผู้แนะนำจะได้รับของรางวัลตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อนสำหรับบัญชีซิตี้โกลด์ ซึ่งสามารถศึกษาได้ที่ http://www.citibank.co.th/edm/0216/CGMGM0116/p1-web.html?lid=THTHCGGCGHETLPromotions
 4. ในกรณีที่ผู้แนะนำ แนะนำเพื่อนมากกว่า 1 สิทธิ์แต่ไม่ถึง 5 สิทธิ์ จะได้รับเป็นเครดิตเงินคืน หรือบัตรกำนัลตามตารางข้างต้น
 5. ในกรณีที่ผู้แนะนำ ได้รับของรางวัลพิเศษสำหรับ 5 สิทธิ์แล้ว จะไม่ได้รับเครดิตเงินคืนอีก
 6. ในกรณีที่ผู้แนะนำ แนะนำเพื่อนมากกว่า 5 สิทธิ์ ผู้แนะนำจะได้รับทั้งของรางวัล และเครดิตเงินคืน ตัวอย่างเช่น ผู้แนะนำสะสมได้ครบ 6 สิทธิ์ ผู้แนะนำจะได้รับ 60,000 คะแนนสะสมแอร์เอเชียบิ๊ก และได้รับเครดิตเงินคืน 1 สิทธิ์ ตาม
 7. ผู้แนะนำจะได้รับ 60,000 คะแนนสะสมแอร์เอเชียบิ๊ก เมื่อสะสมครบ 5 สิทธิ์ จากการแนะนำเพื่อนสำเร็จในระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 28 ก.พ.61
 8. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์นับเฉพาะจำนวนเพื่อนที่ไม่ได้ถือบัตรเครดิตซิตี้/บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตประเภทใดๆ อยู่ในปัจจุบัน (เฉพาะผู้สมัครใหม่) และ/หรือเป็นผู้ที่ยกเลิกบัตรฯ/บัญชี มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน
 9. ในกรณีที่ผู้ถูกแนะนำสมัครบัตรเครดิตซิตี้ หรือ บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ได้รับการอนุมัติ มากกว่า 1 บัตร/บัญชี ผู้แนะนำจะได้รับของกำนัลหรือเครดิตเงินคืนเพียง 1 สิทธิ์
 10. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์นับจำนวนผู้ที่เปิดบัญชีซิตี้ ไพรออริตี้ หรือบัญชีซิตี้โกลด์ หรือ สมัครบัตรเครดิตซิตี้ หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ที่ออกโดยสาขาของธนาคารซิตี้แบงก์ในประเทศไทยเท่านั้น โดยบัตรเครดิตซิตี้เอ็ม วีซ่า คลาสสิค และซิตี้ ซิมพลิซิตี้จะไม่นับรวมสำหรับโปรแกรมนี้ ทั้งผู้แนะนำ และ ผู้ถูกแนะนำ
 11. ทางธนาคารฯ อาจจะทำการตรวจสอบกลับไปยังเพื่อนที่ท่านแนะนำ และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการมอบของรางวัลและเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีหากผู้ได้รับการแนะนำยืนยันว่าไม่รู้จักกับท่าน
 12. ทางธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจเลือกให้รางวัลผู้แนะนำที่ทำการแนะนำเพื่อนก่อน ในกรณีที่ผู้ถูกแนะนำคนเดียวกันถูกแนะนำจากหลายท่าน ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเผยผลการอนุมัติ เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการอนุมัติ แต่ธนาคารฯ จะแจ้งให้ทราบถึงจำนวนทั้งหมดของผู้ที่ท่านแนะนำให้เปิดบัญชีซิตี้ ไพรออริตี้ บัญชีซิตี้โกลด์ และ/หรือสมัครบัตรเครดิตซิตี้หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตที่ได้รับการอนุมัติจากธนาคารฯ
 13. มูลค่าของของรางวัลที่ได้รับจากการเข้าร่วมรายการเพื่อนแนะนำเพื่อน รวมถึงคะแนนสะสม, บัตรกำนัล, เครดิตเงินคืน และสินค้า/ของกำนัล ถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ธนาคารซิตี้แบงก์มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายโดยเปิดเผยมูลค่าของรางวัล ซึ่งถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมินให้กับกรมสรรพากรตามกฎหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีหน้าที่แจ้งแหล่งที่มาและมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ พร้อมกับยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยตนเอง และสามารถขอใบยืนยันมูลค่าของรางวัลได้จากธนาคารฯ เพื่อใช้ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 14. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
 15. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ รวมทั้งเปลี่ยนแปลง แก้ไขกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายครั้งนี้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 16. เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
เงื่อนไขการรับของรางวัลพิเศษ
 1. เจ้าหน้าที่ของทางธนาคารฯ จะติดต่อเพื่อแจ้งผล และขอ Big ID ภายในวันที่ 30 เม.ย. 61
 2. คะแนนสะสมแอร์เอเชียบิ๊ก จะถูกโอนเข้าบัญชีสมาชิกแอร์เอเชียบิ๊กภายใน 7 วันทำการหลังจากท่านได้แจ้ง Big ID กับ เจ้าหน้าที่แล้ว
 3. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-โตเกียว ที่สามารถแลกได้จาก 60,000 คะแนนสะสมแอร์เอเชียบิ๊ก มีมูลค่าเท่ากับ 39,620 บาท ซึ่งเป็นราคาตั๋ว ณ วันที่ 19 ต.ค. 60 สำหรับการเดินทางระหว่างช่วงเดือน มี.ค- เม.ย. 61 ซึ่งอาจมีการเปลียนแปลงได้
 4. คะแนนสะสมแอร์เอเชียบิ๊กมีอายุ 3 ปี รับจากวันที่ได้รับ และไม่สามารถโอน หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 5. รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้คะแนนสะสมแอร์เอเชียบิ๊ก กรุณาติดต่อแอร์เอเชียบิ๊กโดยตรง และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
 6. ของรางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือคืนได้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับของรางวัลให้ติดต่อที่ผู้ให้บริการสินค้าโดยตรง กรณีนี้คือ กรุณาติดต่อแอร์เอเชียบิ๊กโดยตรง
สอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อซิตี้โฟน แบงก์กิ้ง โทร. 1588

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด