บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

โปรโมชั่นเงินฝากดอกเบี้ยสูงประจำเดือนธันวาคม 2560 จาก ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย

วันที่ : 1 ธ.ค. 60
เข้าดูทั้งหมด : 926 คน
โปรโมชั่นเงินฝากดอกเบี้ยสูงประจำเดือนธันวาคม 2560 จาก ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย


โปรโมชั่นเงินฝากดอกเบี้ยสูง จาก ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย ระยะเวลาฝาก 12 เดือน 
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 - 31 ธันวาคม 2560
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี
  • สำหรับบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล หรือวัด หรือโบสถ์
  • ฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 50,000 บาท ต่อรายการฝาก
  • รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน
  • ต้องมีหรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน) ในวันที่ทำรายการฝาก
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.65% ต่อปี สำหรับลูกค้า CIMB Preferred
  • สำหรับลูกค้า CIMB Preferred ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น หรือสมัครเป็นลูกค้า CIMB Preferred ในวันและเวลาเดียวกันกับการขอเปิดบัญชี
  • ฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 50,000 บาท ต่อรายการฝาก
  • รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน
  • ต้องมีหรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน) ในวันที่ทำรายการฝาก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-626-7888

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด