บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

เปิดบัญชี ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับฟรี! Happy Pig มูลค่า 250 บาท

วันที่ : 29 พ.ย. 60
เข้าดูทั้งหมด : 942 คน
เปิดบัญชี ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับฟรี! Happy Pig มูลค่า 250 บาท

ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ บัญชีฝากไม่ประจำ ถอนได้ ดอกสูง
  • ให้ดอกสูง 1.3% ตั้งแต่บาทแรก รับดอกเพิ่มเป็น 1.6% แค่ใช้ ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี หรือ ออม ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ เพิ่ม
  • เปิดเท่าไหร่ก็ได้ ไม่มีขั้นต่ำ
  • ถอนเมื่อไรก็ได้ ไม่กำหนดระยะเวลาฝาก
ปีใหม่นี้.. เปิดบัญชี ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับฟรี! Happy Pig มูลค่า 250 บาท ไปเป็นของขวัญให้คนที่รู้ใจได้เลย
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 ธ.ค.60 - 31 ม.ค.61
รายละเอียดของสมนาคุณ
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะกรณีเปิดบัญชี ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ รายใหม่ สงวนสิทธิ์ 1 ตัว ต่อลูกค้า 1 ราย ซึ่งสามารถรับได้ที่สาขา ณ วันที่เปิดบัญชี และของกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • ประมาณการอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่อปี (effective rate) เมื่อคำนวณจากการฝากเงิน จำนวน 10,000 บาท และคงเงินไว้ เป็นเวลา 1 ปี เมื่อรวมกับมูลค่าของกำนัล อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 3.8% ต่อปี และหากฝากเงิน จำนวน 100,000 บาท และคงเงินไว้เป็นเวลา 1 ปี อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 1.55% ต่อปี ทั้งนี้ หากไม่รวมมูลค่าของกำนัล จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1558

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด