บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

แลกเงินกับธนาคารกรุงไทย รับฟรี WIFI สำหรับใช้ต่างประเทศ

วันที่ : 21 พ.ย. 60
เข้าดูทั้งหมด : 578 คน
แลกเงินกับธนาคารกรุงไทย รับฟรี WIFI สำหรับใช้ต่างประเทศ

แลกเงินสกุลต่างประเทศกับธนาคารกรุงไทยสำหรับใช้ต่างประเทศ รับโปรโมชั่นพิเศษ ในการเช่า Pocket WIFI กับ TRIP|ZEE เมื่อแลกเงิน 10,000 บาท ขึ้นไป วันนี้ - 30 มิ.ย. 61
 • เช่า WIFI 3 วัน ฟรี 1 วัน
 • เช่า WIFI 6 วัน ฟรี 2 วัน
เงื่อนไขโครงการ
 1. เฉพาะลูกค้าที่ซื้อธนบัตรต่างประเทศกับธนาคารกรุงไทย มูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อรายการ 
 2. การขายเงินต่างประเทศให้กับธนาคาร (ขา Buying) ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
 3. ลูกค้าจะได้รับ Code การจองและเช่า Pocket WIFI ในใบเสร็จรับเงิน
 4. รหัสโปรโมชั่นมีอายุถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ใช้สิทธิ์โดยแสดงรหัสโปรโมชั่นผ่านทาง www.tripizee.com เท่านั้น 
 5. รหัสโปรโมชั่นสามารถใช้เดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2561
 6. 1 รหัสโปรโมชั่น / 1 สิทธิ์
 7. ไม่สามารถแลกหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นๆได้
 8. ไม่สามารถใช้รหัสโปรโมชั่นจากการ Capture หน้าจอโทรศัพท์มาแสดงเพื่อขอรับสิทธิ์
 9. รหัสโปรโมชั่นนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท Tripizee และ/หรือธนาคารกรุงไทยกำหนดเท่านั้น 
 10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. ขั้นตอนการจองและเช่า WIFI เป็นไปตามขั้นตอนของบริษัทฯกำหนด ธนาคารฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในขั้นตอนดังกล่าว
 12. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ และบริษัทฯกำหนด หากเกิดข้อพิพาทในการจอง/เช่า คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
สอบถามข้อมูลการจอง Pocket WIFI ได้ที่ www.tripizee.com, โทร.02-105-4463, Line : @tripizeeth, Facebook : Tripizee

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด