บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษจากธนาคารออมสิน ดอกเบี้ยสูง เลือกฝากได้ตามใจ

วันที่ : 13 พ.ย. 60
เข้าดูทั้งหมด : 3,329 คน
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษจากธนาคารออมสิน ดอกเบี้ยสูง เลือกฝากได้ตามใจ

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษจากธนาคารออมสิน ให้ดอกเบี้ยสูง เลือกฝากได้ตามใจ สามารถเลือกระยะเวลาฝาก 4 เดือน 10 เดือน และ 14 เดือนได้
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 30 ธ.ค.60
เงื่อนไขการฝาก 
  1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
  2. ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท 
  3. สามารถถอนเงินเท่าใดก็ได้
  4. ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกตามที่ธนาคารกำหนด ณ วันถอน
  5. คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินฝาก
  6. รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยจะโอนเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1115

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด