บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

อลังการงานร่ม สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีบัญชี ME รับฟรี! ร่ม ME MORE ใหญ่พิเศษ

วันที่ : 8 พ.ย. 60
เข้าดูทั้งหมด : 707 คน
อลังการงานร่ม สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีบัญชี ME รับฟรี! ร่ม ME MORE ใหญ่พิเศษ

โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่ ที่ยังไม่มีบัญชี ME เพียงเปิดบัญชี ME เงินฝากดิจิทัล และฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ที่ ME Place, บูธ ME รับฟรี!! ร่ม ME MORE ไซส์ใหญ่พิเศษ มูลค่า 690 บาท 
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 พ.ย. - 31 ธ.ค. 60 หรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด
โดยคุณสามารถลงทะเบียนขอเปิดบัญชีด้วยตนเองก่อนผ่านเว็บไซต์ จากนั้นเตรียมเอกสารสำหรับการยืนยันตัวตน ได้แก่
 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • สมุดบัญชีออมทรัพย์ธนาคารใดก็ได้ที่เป็นชื่อของคุณ (สูงสุดได้ 3 บัญชี) สำหรับผูกกับบัญชี ME เพื่อโอนออก
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนในระบบ
  จากนั้นยืนยันตัวตนได้ที่ ME Place เซ็นทรัลเวิลด์, บูธ ME
*ประมาณการอัตราดอกเบี้ยต่อปีเมื่อรวมมูลค่าของสมนาคุณ ตัวอย่างเช่นกรณีลูกค้าฝากเงิน 50,000 บาท และคงเงินเป็นระยะเวลา 1 ปี คิดเป็น 2.81% ต่อปี  กรณีลูกค้าฝากเงิน 100,000 บาท และคงเงินเป็นระยะเวลา 1 ปี คิดเป็น 2.12% ต่อปี
เงื่อนไขในการรับของสมนาคุณ
 1. สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยมีบัญชี ME
 2. สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อของสมนาคุณ 1 ชิ้น 
 3. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 4. มูลค่านี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 6. เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด 
 7. ยกเว้นการเปิดบัญชีออนไลน์โดยใช้ข้อมูลของ TMB Internet Banking จะไม่เข้าร่วมโปรโมชั่น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-502-0000

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด