บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

ยิ่งฝากนาน ดอกเบี้ยยิ่งสูง กับบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี๊ยสู๊ง สูง ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

วันที่ : 2 พ.ย. 60
เข้าดูทั้งหมด : 746 คน
ยิ่งฝากนาน ดอกเบี้ยยิ่งสูง กับบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี๊ยสู๊ง สูง ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง รับดอกเบี้ยสุดคุ้มทุกระยะเวลาการฝาก สร้างหลักประกันที่มั่นคงในอนาคต สามารถเลือกระยะเวลาในการฝาก พร้อมรับผลตอบแทนสูง
ลักษณะผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง
  • รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ ในอัตราที่แน่นอน
  • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
  • เบิกถอนเงินจากบัญชีก่อนครบกำหนดฝาก ธนาคารคิดดอกเบี้ยตามที่กำหนด หากถอนก่อนกำหนดระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ย
  • ใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือค้ำประกัน
  • ใช้เป็นหลักฐานในการขอหนังสือรับรองฐานะการเงิน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-359-0000

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด