บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

ออมสิน ออกเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน ดอกเบี้ย 1.15% ต่อปี

วันที่ : 10 ต.ค. 60
เข้าดูทั้งหมด : 1,854 คน
ออมสิน ออกเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน ดอกเบี้ย 1.15% ต่อปี

ธนาคารออมสิน นำเสนอรูปแบบการออมผ่านหลากหลายผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการออมอย่างยั่งยืน โดยล่าสุด เสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากที่มีผลตอบแทนที่น่าสนใจ ดังนี้
"บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน" อัตราดอกเบี้ย 1.15% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.35% ต่อปี)
และขยายเวลาการรับฝาก "บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน (10M)" อัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.47% ต่อปี)
เปิดรับฝากตั้งแต่วันนี้ - 30 ธันวาคม 2560 ที่ธนาคารออมสินทุกแห่งทั่วประเทศ
เงื่อนไขบัญชีทั้ง 2 ประเภท
  1. เปิดรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท โดยบุคคลธรรมดาดอกเบี้ยจะได้รับการยกเว้นภาษี
  2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
  3. สามารถถอนเท่าไหร่ก็ได้ แต่ห่กถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียก
  4. รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยจะโอนเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เปิดไว้เป็นบัญชีคู่โอน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center โทร.1115 หรือสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารฯ ทุกช่องทาง

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด