บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

โปรโมชั่นเงินฝากดอกเบี้ยสูงประจำเดือนตุลาคม 2560 จาก ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย

วันที่ : 2 ต.ค. 60
เข้าดูทั้งหมด : 1,783 คน
โปรโมชั่นเงินฝากดอกเบี้ยสูงประจำเดือนตุลาคม 2560 จาก ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย


โปรโมชั่นเงินฝากดอกเบี้ยสูง จาก ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย ระยะเวลาฝาก 7 เดือน 
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 - 31 ตุลาคม 2560
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.45% ต่อปี
  • สำหรับบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล หรือวัด หรือโบสถ์
  • ฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 50,000 บาท ต่อรายการฝาก
  • รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน
  • ต้องมีหรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน) ในวันที่ทำรายการฝาก
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี สำหรับลูกค้า CIMB Preferred
  • สำหรับบุคคลธรรมดา
  • ฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 50,000 บาท ต่อรายการฝาก
  • รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน
  • ต้องมีหรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน) ในวันที่ทำรายการฝาก
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่ม สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด เช่น ลูกค้าที่สมัคร CIMB Preferred ใหม่ เป็นต้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-626-7888

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด