บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

โปรดีจาก ME by TMB ลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าใหม่ รับฟรี เสื้อยืด ME in White, ME in Black มูลค่า 389 บาท

วันที่ : 2 ต.ค. 60
เข้าดูทั้งหมด : 882 คน
โปรดีจาก ME by TMB ลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าใหม่ รับฟรี เสื้อยืด ME in White, ME in Black

ลูกค้าปัจจุบัน! บอกต่อทั้งที ต้องได้ของสมนาคุณดีๆ ติดมือไปด้วย เพียงคุณแนะนำเพื่อน มาเปิดบัญชีที่ ME Place หรือ บูธ ME รับฟรี "เสื้อยืด ME in White" มูลค่า 389 บาท โดยคุณจะมาพร้อมกับเพื่อน เพื่อรับของสมนาคุณกลับไปเอง หรือให้เพื่อนที่มาเปิดบัญชีเป็นผู้รับกลับแทนก็ให้ได้
เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ
 1. สำหรับลูกค้าปัจจุบันเท่านั้น
 2. ลูกค้าที่มารับของสมนาคุณด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่จะขอถ่ายสำเนาบัตรประชาชนไว้เป็นหลักฐานในการรับของสมนาคุณ
 3. กรณีที่ลูกค้าปัจจุบัน (ผู้แนะนำ) ไม่สามารถมารับของสมนาคุณได้ด้วยตนเอง สามารถฝากเพื่อนที่มาเปิดบัญชีรับกลับแทนได้
 4. สงวนสิทธิ์ลูกค้าปัจจุบัน 1 ท่าน รับสิทธิ์แนะนำเพื่อนเพื่อรับของสมนาคุณได้ 3 สิทธิ์
 5. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และมูลค่านี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลูกค้าใหม่! โปรโมชั่นใหม่! ลูกค้าที่ยังไม่มีบัญชี  ME เพียงนำบัตรประชาชนพร้อมสมุดบัญชีออมทรัพย์ธนาคารใดก็ได้ที่เป็นชื่อคุณ มาเปิดบัญชี ที่ ME Place หรือ บูธ ME พร้อมฝากเงิน โดยไม่มีขั้นต่ำ "รับเสื้อ ME in Black" มูลค่า 389 บาท
**ประมาณการอัตราดอกเบี้ยต่อปีเมื่อรวมมูลค่าของสมนาคุณ ตัวอย่างเช่นกรณีลูกค้าฝากเงิน 50,000 บาท และคงเงินเป็นระยะเวลา 1 ปี คิดเป็น 2.20% ต่อปี  กรณีลูกค้าฝากเงิน 100,000 บาท และคงเงินเป็นระยะเวลา 1 ปี คิดเป็น 1.81% ต่อปี 
เงื่อนไขโปรโมชั่น
 1. สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยมีบัญชี ME
 2. สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อของสมนาคุณ 1 ชิ้น 
 3. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 4. มูลค่านี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 6. เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 ต.ค. 60 หรือจนกว่าของจะหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-502-0000

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด