บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

เพียงแนะนำเพื่อน มาเปิดบัญชีที่ ME Place หรือ บูธ ME รับฟรีของสมนาคุณ แก้ว BOTTOMS ME Up! มูลค่า 389 บาท

วันที่ : 11 ก.ย. 60
เข้าดูทั้งหมด : 647 คน
เพียงแนะนำเพื่อน มาเปิดบัญชีที่ ME Place หรือ บูธ ME รับฟรีของสมนาคุณ แก้ว BOTTOMS ME Up! 

ลูกค้าปัจจุบัน! เพียงแนะนำเพื่อน มาเปิดบัญชีที่ ME Place หรือ บูธ ME รับฟรีของสมนาคุณ แก้ว BOTTOMS ME Up! มูลค่า 389 บาท โดยคุณจะมาพร้อมกับเพื่อน เพื่อรับของสมนาคุณกลับไปเอง หรือให้เพื่อนที่มาเปิดบัญชีเป็นผู้รับกลับแทนก็ให้ได้
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 21 ส.ค. - 30 ก.ย. 2560
เงื่อนไขในการรับของสมนาคุณ
  1. สำหรับลูกค้าปัจจุบันเท่านั้น
  2. ลูกค้าที่มารับของสมนาคุณด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่จะขอถ่ายสำเนาบัตรประชาชนไว้เป็นหลักฐานในการรับของสมนาคุณ
  3. กรณีที่ลูกค้าปัจจุบัน (ผู้แนะนำ) ไม่สามารถมารับของสมนาคุณได้ด้วยตนเอง สามารถฝากเพื่อนที่มาเปิดบัญชีรับกลับแทนได้
  4. สงวนสิทธิ์ลูกค้าปัจจุบัน 1 ท่าน รับสิทธิ์แนะนำเพื่อนเพื่อรับของสมนาคุณได้ 3 สิทธิ์ (แก้วน้ำ 1 ใบ/สิทธิ์)
  5. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และมูลค่านี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-502-0000

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด