บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

ผูก TMB PromptPay กับทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี พิเศษ ... รับเงินคืน 100 บาท

วันที่ : 3 ก.ค. 60
เข้าดูทั้งหมด : 566 คน
ผูก TMB PromptPay กับทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี พิเศษ ... รับเงินคืน 100 บาท

ผูก TMB PromptPay กับทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี ไว้รับเงินโอนเข้า สะดวกสุดๆ พิเศษ...รับเงินคืน 100 บาท
ระยะเวลาโปรโมชั่น : ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2560
รายละเอียดโปรโมชั่น
  • สำหรับลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี และผูกกับ ทีเอ็มบี พร้อมเพย์ พร้อมมีรายการรับเงินโอนผ่านพร้อมเพย์ เข้าบัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี 1 รายการ ภายในเดือนเดียวกัน (ไม่นับธุรกรรมที่โอนเงินออกไปยังพร้อมเพย์) ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 60
  • ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี 100 บาท ภายในเดือนถัดไปหลังจากที่ทำรายการครบตามเงื่อนไขโปรโมชั่น
  • บัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี และ ทีเอ็มบี พร้อมเพย์ ของลูกค้าต้องมีสถานะยังเปิดใช้งาน (ไม่ยกเลิกการใช้งาน) จนถึงวันที่ธนาคารทำรายการเงินคืนเข้าบัญชี
  • กรณีที่ลูกค้าปิดบัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี หรือยกเลิก ทีเอ็มบี พร้อมเพย์ ก่อนคืนเงินเข้าบัญชี ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์รับเงินคืนดังกล่าว
  • ลูกค้า 1 ราย/1 สิทธิ์/สูงสุด 100 บาท
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1558

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด