บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

ดูหนังออนไลน์ ฟรี! 2 เดือน เพียงแค่สมัครบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง หรือธนาคารกรุงเทพ พร้อมเพย์

วันที่ : 16 พ.ค. 60
เข้าดูทั้งหมด : 527 คน
ดูหนังออนไลน์ ฟรี! 2 เดือน เพียงแค่สมัครบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง หรือธนาคารกรุงเทพ พร้อมเพย์


ธนาคารกรุงเทพ ให้คุณดูหนังออนไลน์ฟรี 2 เดือนกับ MONOMAXXX มูลค่า 258 บาท เพียงสมัครบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง หรือธนาคารกรุงเทพ พร้อมเพย์ วันนี้ - 31 ก.ค.60
เงื่อนไข
 1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการดังนี้
  - สมัครและเข้าใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งครั้งแรก ระหว่างวันที่ 15 พ.ค. - 31 ก.ค. 60 และ
  - สมัครใช้บริการธนาคารกรุงเทพพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ/หรือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านช่องทางใดก็ได้ของธนาคารกรุงเทพ และยังคงใช้บริการธนาคารกรุงเทพพร้อมเพย์ในช่วงระยะเวลาโครงการ
 2. ธนาคารจะส่งรหัส (PIN Code) เพื่อเข้าดูหนังออนไลน์ฟรี 2 เดือน กับ MONOMAXXX มูลค่า 258 บาท ให้แก่ลูกค้าทางอีเมลที่ลงทะเบียนสมัครใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง และยืนยันอีเมลสำเร็จแล้วในวันถัดไปหลังจากวันที่สมัคร และใช้บริการครบตามเงื่อนไขที่กำหนดสำเร็จ
 3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่สมัครบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งที่ได้ลงทะเบียนอีเมลและยืนยันอีเมลกับบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งสำเร็จแล้วเท่านั้น
 4. ในการรับสิทธิ์ ลูกค้าต้องนำรหัสไปแลกรับสิทธิ์การดูหนังฟรีที่ www.monomaxxx.com/bbl ภายในวันที่ 31 ส.ค. 60 มิฉะนั้นจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์
 5. จำกัดสิทธิ์ของลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโครงการ
 6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1333

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด