บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

โปรโมชั่นฉลองเปิดสาขาใหม่ ธ.เกียรตินาคิน สาขานครปฐม เปิดให้บริการ 3 พ.ค.60

วันที่ : 5 พ.ค. 60
เข้าดูทั้งหมด : 1,159 คน
โปรโมชั่นฉลองเปิดสาขาใหม่ ธ.เกียรตินาคิน สาขานครปฐม เปิดให้บริการ 3 พ.ค.60


ธนาคารเกียรตินาคิน สาขานครปฐม ถนนราชวิถี ใกล้แยกมหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดให้บริการ 3 พ.ค.60 พบโปรโมชั่นสำหรับผลิตภัณฑ์เงินฝากที่น่าสนใจ สำหรับลูกค้าใหม่ "เปิดบัญชีรับฟรีของสมนาคุณพิเศษ" เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คู่บัตร KK Debit Card หรือบัญชีเงินฝากประจำตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป 

เงื่อนไข
 1. ของสมนาคุณจะมอบให้เฉพาะลูกค้าใหม่ ที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประจำที่ธนาคารเกียรตินาคิน สาขานครปฐม ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 พ.ค.60
 2. ลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีต้องไม่เคยมีบัญชีเงินฝากทุกประเภท และตั๋วแลกเงินกับธนาคารเกียรตินาคินมาก่อน
 3. ลูกค้า 1 ท่าน สามารถรับของสมนาคุณได้เพียง 1 รายการจาก 1 บัญชี ที่ลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากสูงสุด
 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือทดแทนด้วยของสมนาคุณอื่นในกรณีที่ของสมนาคุณตามรายการข้างต้นหมดลง
 5. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยธนาคาร

เงื่อนไข
 1. สำหรับลูกค้าใหม่ที่เลือกสมัครใช้บริการ 3 บริการจาก 6 บริการ ได้แก่ KK PromptPay, KK e-Banking, KK Phone Servise, KK Smart SMS, KKSIS, KK Direct Debit ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 พ.ค.60 เท่านั้น
 2. ของสมนาคุณมอบให้เฉพาะลูกค้าใหม่ที่สมัครใช้บริการที่ธนาคารเกียรตินาคินสาขานครปฐม
 3. ลูกค้า 1 ท่านสามารถรับของสมนาคุณได้เพียง 1 รายการตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือทดแทนด้วยของสมนาคุณอื่นในกรณีที่ของสมนาคุณตามรายการข้างต้นหมดลง
 5. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. เงื่อนไขการให้บริการของแต่ละบริการเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02-165-5555

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด