บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

ดูหนังทุกเรื่อง ทุกรอบ 88 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร บีเฟิร์ส สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์

วันที่ : 19 เม.ย. 60
เข้าดูทั้งหมด : 1,132 คน
ดูหนังทุกเรื่อง ทุกรอบ 88 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร บีเฟิร์ส สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์


คุ้มสุดๆ ดูหนังทุกเรื่อง ทุกรอบ ที่โรงภาพยตร์ในเครือ Major Cineplex ในราคาที่นั่งละ 88 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร บีเฟิร์ส สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ วันนี้ - 28 ก.พ.61
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  1. สิทธิพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าที่จ่ายค่าบัตรชมภาพยนตร์ด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ และลูกค้าต้องใช้สิทธิ์ ในการชมภาพยนตร์ ในรอบฉายและวันที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์
  2. สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 60 - 28 ก.พ. 61
  3. สามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะที่นั่งปกติ ภาพยนตร์ระบบปกติ (2D) ณ โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex (ยกเว้น โรงภาพยนตร์ Quartier CineArt)
  4. กรณีต้องการชมภาพยนตร์ในที่นั่ง Honeymoon หรือระบบ 3D หรือระบบ ATMOS (ยกเว้น IMAX และ4DX) ลูกค้าต้องชำระเพิ่มส่วนต่างเพิ่ม ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบราคาส่วนต่างที่ต้องชำระได้ที่เคาน์เตอร์โรงภาพยนตร์ที่ใช้บริการ
  5. จำกัด 6,000 สิทธิ์ต่อเดือน ตลอดระยะเวลา หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมดโดยนับรวมสิทธิ์ของผู้ถือบัตรยูเนี่ยนเพย์ประเภทอื่นๆ ด้วย
  6. จำกัด 2 สิทธิ์ (2 ที่นั่ง) ต่อบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ ต่อวัน
  7. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  8. ไม่สามารถใช้ร่วมกับการซื้อและชำระผ่านระบบ Mobile Application ระบบโทรศัพท์ และระบบออนไลน์ทุกประเภท
  9. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคาร ยูเนี่ยนเพย์ และ Major Cineplex Group กำหนด
  10. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-515-5555
หรือเคาน์เตอร์โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ณ สาขาที่ใช้บริการ

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด