บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

เงินฝากประจำพิเศษดอกเบี้ยสูง เดือนมีนาคม 2560 จาก ซีไอเอ็มบี ไทย

วันที่ : 13 มี.ค. 60
เข้าดูทั้งหมด : 2,166 คน
เงินฝากประจำพิเศษดอกเบี้ยสูง เดือนมีนาคม 2560 จาก ซีไอเอ็มบี ไทย


บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง ประจำเดือนมีนาคม 2560 ทั้ง 12 เดือน และ 7 เดือน สำหรับบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล หรือวัด หรือโบสถ์ จากธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
1. บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน Preferred

 • สำหรับบุคคลธรรมดา
 • ฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 50,000 บาท ต่อรายการฝาก
 • รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน
 • ต้องมีหรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ทำรายการฝาก
 • ระยะเวลาฝาก 1 - 31 มี.ค. 60 
 • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร

 • สำหรับบุคคลธรรมดา
 • ฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 50,000 บาท ต่อรายการฝาก
 • รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน
 • ต้องมีหรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ทำรายการฝาก
 • ระยะเวลาฝาก 1 - 31 มี.ค. 60
 • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร

 • สำหรับบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล หรือวัด หรือโบสถ์
 • ฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 50,000 บาท ต่อรายการฝาก
 • รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน
 • ต้องมีหรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ทำรายการฝาก
 • ระยะเวลาฝาก 1 - 31 มี.ค. 60
 • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร

 • สำหรับบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล หรือวัด หรือโบสถ์
 • ฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 50,000 บาท ต่อรายการฝาก
 • รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน
 • ต้องมีหรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ทำรายการฝาก
 • ระยะเวลาฝาก 1 - 31 มี.ค. 60
 • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามประกาศธนาคาร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2626-7777

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด