บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

จ่ายค่าบริการ true visions ผ่านช่องทาง ATM หรือ KTB netbank เพียง 5 บาท/รายการ

วันที่ : 6 มี.ค. 60
เข้าดูทั้งหมด : 2,513 คน
จ่ายค่าบริการ true visions ผ่านช่องทาง ATM หรือ KTB netbank เพียง 5 บาท/รายการ


ชำระค่าบริการ true visions ผ่านช่องทาง ATM หรือ KTB netbank เพียง 5 บาท/รายการ ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2560 (ระยะเวลา 6 เดือน)
ผู้รับชำระเงิน  ช่องทางในการชำระค่าบริการ  ค่าธรรมเนียมปกติ  ค่าธรรมเนียมช่วงโปรโมชั่น 
1. บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
COMP.CODE : 1506
ATM กรุงไทย ในเขตสำนักหักบัญชี
10 บาท/รายการ*
5 บาท/รายการ*
2. บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
COMP.CODE : 1507
นอกเขตสำนักหักบัญชี
15 บาท/รายการ*
3. บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด
COMP.CODE : 1152
KTB netbank 10 บาท/รายการ 5 บาท/รายการ
*จำกัดวงเงิน 50,000 บาท ส่วนเกิน 50,000 บาท คิด 0.1% ของส่วนที่เกิน ค่าบริการสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท ทั้งในเขตและนอกเขต
หมายเหตุ :
  1. ทรูวิชั่นส์มีนโยบายเปลี่ยนแปลงผู้รับภาระค่าธรรมเนียมการทำรายการ จากเดิมที่บริษัทเป็นผู้รับภาระ เปลี่ยนเป็นลูกค้ารายย่อยเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560
  2. สำหรับการชำระผ่านเคาน์เตอร์สาขาธนาคาร มีค่าธรรมเนียมในการชำระค่าบริการตามปกติ (ในเขตสำนักหักบัญชี 10 บาท/รายการ นอกเขตสำนักหักบัญชี 15 บาท/รายการ)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0-2111-1111

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด