บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดที่ 4 มอบความสุขทุกโอกาส ตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ : 16 ก.พ. 60
เข้าดูทั้งหมด : 35,645 คน
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดที่ 4 มอบความสุขทุกโอกาส ตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ 2560


สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดที่ 4 ฝาก 100 ลุ้น 10 ล้าน
 • เปิดรับฝากตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป รวมรางวัลมูลค่ากว่า 90 ล้านบาท (36 ครั้ง)
 • ฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. 100 บาท (1 หน่วย) มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลตามจำนวนหน่วยที่ฝาก โดยสลากแต่ละหน่วยมีสิทธิ์ลุ้นรางวัล 36 ครั้ง
 • ผู้ที่ฝากจนครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 1.25 บาทคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.42 ต่อปี
 • การออกรางวัลทุกวันที่ 16 ของทุกเดือน ยกเว้นเดือนมกราคม ออกรางวัลวันที่ 17 ของทุกปี ออกรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 มีนาคม 2560
 • ผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกำหนดจะไม่ได้รับดอกเบี้ย ผู้ที่ฝากไม่ครบ 3 เดือน หักค่าส่วนลดจากมูลค่าสลาก 2 บาทต่อหน่วย
รางวัลสลากออมทรัพย์
 • รางวัลที่ 1 เสี่ยงหมวด มี 1 รางวัลๆ ละ 10,000,000 บาท
 • รางวัลที่ 1 ต่างหมวด มี 59 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 หมุน 3 ครั้ง มี 180 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 หมุน 10 ครั้ง มี 600 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท
 • รางวัลที่ 4 หมุน 20 ครั้ง มี 1,200 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท
 • รางวัลที่ 5 หมุน 100 ครั้ง มี 6,000 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท
 • รางวัลเลขท้าย 4 ตัว หมุน 1 ครั้ง มี 60,000 รางวัลๆ ละ 100 บาท
 • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 2 ครั้ง มี 1,200,000 รางวัลๆ ละ 50 บาท
รวม 1,268,040 รางวัล เป็นเงิน 90,380,000 บาท
การประกาศผลรางวัล
 • ถ่ายทอดสดผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ AM 891 กิโลเฮิรตซ์
 • ติดประกาศผลการออกรางวัลที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา
 • ประกาศผลรางวัลทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของธนาคาร www.baac.or.th
 • ตรวจรางวัลทางโทรศัพท์ หมายเลข 1900 1901 98 และหมายเลข 1900 222 299
 • ตรวจรางวัลทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่าย โดยกด *499222
 • ตรวจรางวัลทาง BAAC'S Mobile Application
*เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2555-0555 หรือ www.baac.or.th

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด