บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

เงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า แพ็คคู่ประกันชีวิต ดอกเบี้ยสูง 3.3% จาก ธ.กสิกรไทย

วันที่ : 15 ก.พ. 60
เข้าดูทั้งหมด : 5,336 คน
เงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า แพ็คคู่ประกันชีวิต ดอกเบี้ยสูง 3.3% จาก ธ.กสิกรไทย


เงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า แพ็คคู่ประกันชีวิต
เงินฝากดอกเบี้ยสูง 3.3% ต่อปี* พร้อมประกันชีวิตลดหย่อนภาษี** รับทั้งดอกเบี้ยเงินฝาก และความคุ้มครองชีวิต
  • ออมง่าย เริ่มต้น 500 บาท / เดือน* รับดอกเบี้ยเต็มๆ ไม่เสียภาษี
  • จ่ายเบา เบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 1,500 บาท/เดือน*** กับประกันชีวิตเพื่อการเกษียณ 60/5
  • รับเงินจ่ายคืน / ไม่ต้องตรวจสุขภาพ****
ประเภทเงินฝาก  อัตราดอกเบี้ย 
เงินฝากทวีทรัพย์  2.25% ต่อปี* 
เงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า (เมื่อซื้อคู่กับประกันชีวิตเพื่อการเกษียณ 60/5
หรือประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 615 Guarantee) 
3.3% ต่อปี* 
**อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ 15 ก.พ. 60
หมายเหตุ
  • *รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • **เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร
  • ***กรณีเพศหญิง อายุ 30 ปี สุขภาพแข็งแรง ทำประกันชีวิตเพื่อการเกษียณ 60/5 ทุนประกัน 100,000 บาท
  • ****ผู้ขอเอาประกันภัยต้องแถลงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย ทั้งนี้ การแถลงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาการจ่ายเงินตามกรมธรรม์
รับประกันชีวิตโดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 1766
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-888-8888 หรือ 

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด